آموزش

قانون جذب چيست؟


قانون جذب چيست؟

 

 

قانون جذب چيست؟

شايد هريك از شما كه درحال مطالعه اين مقاله مي باشيد, بارها و بارها اسم قانون جذب را شنيده باشيد.

شايد درمورد قانون جذب پست هايي ديده ويا حرف هايي شنيده باشيد.

شايد درباره درست و غلط بودن آن و يا حتي صحت و سقم آن ,نظرات ديگران به گوشتان خرده باشد.

و همه ي اينها روي هم رفته سبب شده كه افراد خيلي خيلي زيادي درك درستي از راز قانون جذب نداشته باشند! 

خيلي ها اينطور بيان مي كنند كه به هرچه فكر كني همان مي شود , بعد طرف, به خانه رويايي و يا شغل آرماني خودش فكر مي كند و مي گويد پس چرا نشد؟چرا به خواسته ام نرسيدم.

درواقع همه ي اين افراد درك حقيقي از قانون جذب ندارند و يا شنيده ها و آگاهي هايي كه دارند بسيار اندك است.

درواقع هستند افراد بسياري كه قانون جذب را يا “رد “مي كنند و يا به درستي درك نكرده اند و يك جايي گوشه ذهنشان به آن فكر مي كنند!

حال به راستي قانون جذب چيست؟

آيا واقعا ما به هرچه فكر كنيم برايمان اتفاق مي افتد؟

آيا من اگر فكر كنم ,همسرم برايم گل خريده ,ظهر كه به خانه مي روم برايم گل خريده؟

آيا قانون جذب به اين شكل عمل مي كند؟

جهاني كه ما در آن زندگي مي كنيم بر پايه انرژي شكل گرفته!

همه ي موجودات زنده و غير زنده از انرژي تشكيل شده اند!

طبيعت يك جور انرژي هست!

غذاهايي كه مي خوريم يك جور انرژي هستند.

اين لپ تاپ كه با توسط آن اين مقاله را مي نگارم يك جور انرژي هست!

كل جهان هستي يك جور انرژي هست و همه ي موجوداته موجود درجهان هستي ,يك جور انرژي هستند.

درواقع براي توضيح بيشتر مطلب ,داستان انرژي را از بدو خلقت اين جهان هستي ,شرح مي دهيم.

خداي مهربان و يكتا ,يا همان منبع كائنات يا مبدا كائنات, جهان هستي را خلق كرد.

خداوند انسان را خلق كرد و به انسان انرژي اي از خودش بخشيد كه قدرت خلق كنندگي دارد.

يعني انسان ,بعنوان ادامه اي از انرژي مبدا ويا همان خداوند ,قدرت اين را دارد كه با اتصال به مبدا انرژي و يا خداوند ,اين انرژي را به هرشكلي كه مي خواهد ,شكل دهد.

و به اين ترتيب قدرت خلق كنندگي دارد.

انسان انرژي را به شكل خانه شكل داد و خانه اي براي خودش ساخت.

انسان انرژي را به شكل تكنولوژي شكل داد و تكنولوژي ها خلق شد.

انسان انرژي را به شكل ادامه ي نسل شكل داد و انسان هاي ديگر, متولد شدند.

انسان انرژي را به شكل كشتي شكل دادو كشتي ها خلق شدند.

انسان انرژي را به شكل ثروت و يا فقر,سلامتي و يا بيماري,رابطه عاشقانه و ياتنهايي,روابط اجتماعي و يا تنهايي شكل داد.

انسان با تكيه بر انرژي مبدا ,اين انرژي رابه شكل هايي مختلفي درجهان هستي خلق كرد.

حال در اين جهان ساخته شده برپايه ي انرژي ,قانوني وجود دارد بنام قانون جذب!

قانون جذب چيست و چگونه كار مي كند؟

جهان هستي برپايه قوانين ثابت و قدرتمندي خلق شده است.

دقيقا مثل رياضيات!

در رياضيات هميشه دو بعلاوه دو چهار مي شود!

نميشه گفت كه علم رياضيات اگر يك روزي حوصله داشت و حالش خوب بود ,دو به علاوه دو را مثلا شش نشان مي دهد.

نه چنين اتفاقي رخ نمي دهد هرگز.

دو بعلاوه دو هميشه و هميشه و هميشه چهار است.

اين يك قانون است و كم و زياد هم نميشود.

روانشناسي قانون جذب هم دقيقا همينطور عمل مي كند.

اگر همه ي رويدادها و اتفاقات ,همه افراد ,همه مكان ها و خلاصه كه كل جهان هستي را انرژي درنظر بگيريم ,

قانون جذب مي گويد كه انرژي هاي همسان دركنار يكديگر قرار مي گيرند.

نكته بسيار بسيار بسيار مهمي اينجا مطرح مي شود ,كه باور ما(فكري كه بي نهايت بار در ذهن ما تكرار شده است),نيز داراي انرژي است.

اعمالي كه ما با توجه به باورمان انجام مي دهيم و نتايج زندگي ما را شكل مي دهند هم داراي انرژي هستند.

خلاصه كه نتيجه ي زندگي اي كه ما براي خودمان خلق كرده ايم هم يك انرژي مي باشد.

قانون جذب مي گويد كه انرژي هاي همسان يكديگر را جذب مي كنند.

يعني اگر من درآمدم درماه ماهي سه ميليون تومان است و رابطه ي عاطفيم در يك كيفيت متوسطي هست و…. احتمالا دور و برم هم افرادي با همين سطح از انرژي هستند.

دوستان صميمي ام هم همينطور.

يعني من با افرادي صميمي هستم و حرف مي زنم و حسابي با آنها مانوس هستم كه زندگي آنها هم به لحاظ انرژي در سطح انرژي من هست.

توجه كنيد كه ما از انرژي و يا فركانس و يا ارتعاش صحبت مي كنيم.

نه اينكه زندگي افرادي كه دور و برماهستند و ما با آنها دوست و دمخور هستيم دقيقا مثل زندگي ما باشد.

نه!

مثال مي زنم:شما دوتا بادكنك را در آب رها كنيد ,يكي صورتي و يكي سفيد!دوتا سنگ را هم درآب رها كنيد ,يكي بزرگتر و يكي كوچكتر.يكي بيضي شكل و يكي چند ضلعي !

حال بادكنك ها در آب كنار هم قرار مي گيرند.

فارغ اينكه يكي صورتي است و يكي سفيد.مهم ارتعاش و انرژي آنهاست.

كه آنهارا كنار هم قرارداده است.

سنگ هارا هم درآب رها كنيد .

سنگ ها كنار هم قرار مي گيرند.فارغ از اينكه يكي بيضي شكل است و ديگري چند ضلعي .مهم اين است كه از نظر ارتعاش و انرژي يكي هستند.

اين يعني راز قانون جذب!

اگر شما احساس تنهايي داريد(اين احساس از فكر هايي كه ميلون ها باردر ذهنتون تكرار كرده ايد رخ داده و شما باور داريد كه فرد تنهايي هستيد),

اگر با كسي وارد رابطه شويد و دوست شويد اونيز احساس تنهايي دارد.

يعني ارتعاش و انرژي شما از اين نظر يكي است.

اگر شما ثروتمند باشيد و خودساخته و با اعتمادبه نفس(كه اين ها دستاورد ميليون ها فكري است كه تكرار كرده ايد و باور داشتيد و عمل كرديد و نتيجه گرفتيد) ,

احتمالا با كساني هم كه دوست هستيد و رفت و آمد داريد همين سطح از انرژي وفركانس را دارند.

مهم نيست كه شما تجارت چه داريد و دوستتان تجارت چه؟مهم نيست شما چه رشته تحصيلي خوانده ايد و دوستتان چه ,مهم اين است كه از نظر انرژي دريك سطح هستيد.

خلاصه كه ما با باورهايمان كه برمبناي آنها عمل مي كنيم ,زندگي خودمان را خلق مي كنيم.

دراين ميان هم زندگي ما,افرادي كه درزندگي ما هستند , اتفاقاتي كه درزندگي ما مي افتند, چيزهايي كه درزندگي داريم همه و همه با فركانس و انرژي ما يكي هستند

و انرژي هاي همسان دركنار همديگر هستند.

اين يعني راز قانون جذب!

شما در اين باره چه ديدگاهي داريد…؟

دوستدارتان محمد جانبلاغي

 

قانون جذب چيست؟  آيا اين مطالب جديد را هم مطالعه كرده ايد؟ قانون جذب چيست؟

ذهن ثروتمند داشته باشيم

آيا در فركانس شكرگزاري هستيد؟

قانون مدارها چيست؟

مهم ترين تكنيك هاي قانون جذب

چرا بايد باورهاي خودمان را تغيير دهيم؟

 

 

قانون جذب چيست؟ | بهترين روانشناس |  فروش موفق | ترفند هاي بازاريابي عصبي | استفاده از تجسم خلاق | مشاور كسب و كار | روانشناس كودك

 

مشاور كسب و كار

جلسات آكادمي كوچينگ

--------------------------------

-----------------------------------

 

قانون جذب چيست؟ | بهترين روانشناس |  فروش موفق | ترفند هاي بازاريابي عصبي | استفاده از تجسم خلاق | مشاور كسب و كار |مشاور كودك و نوجوان |  درمان استرس و اضطراب | درمان وسواس | درمان افسردگي | افزايش فروش | افزايش فروش محصولات | قدرت باور نكردني تلقين | قانون جذب ثروت | بازاريابي عصبي چيست؟ | تغيير باورها | قانون درخواست | قانون مدارها | قانون فركانس |  | مشاور فروش محصولات | جهش كوانتومي | جذب خواسته ها | شكرگزاري | كارآفريني | فروش موفق |رازهاي ثروتمندي | فوبي چيست؟ | فروش موفق

-------------------------------------------------------------

تكنيك هاي فروش موفق | چگونه در فروش موفق باشيم | چگونه برند خود را بفروشيد؟ | چگونه محصولاتم را بفروشم؟ | فروشنده موفق | فروش موفق


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۰۰:۳۶ توسط:مدير سايت موضوع:

كسب و كار2020


 


چرا فروش ياد بگيريم؟

فروش يك واقعيت مسلم زندگي است. كودكان در همان سال هاي اول زندگي خود فروش را ياد ميگيرند. شما هم ياد گرفته ايد.

آيا آن موقع‌ها در اين كار موفق بوديد؟ آيا اكنون موفق هستيد؟ آيا علاقه داريد توانايي هايتان را در اين زمينه پروش دهيد؟ آيا دوست داريد وقتي فروش مي كنيد، درباره خودتان و نتيجه كار احساس بهتري داشته باشيد؟‌ اگر بخواهيد مي توانيد…

 


 

چرا فروش ياد بگيريم؟

لازم است بعضي سو تفاهم ها را درباره فروشنده از بين ببريم.

اول، فروشنده تقريبا به صورت لغت كثيفي جا افتاده است. اكثر افراد تصور مي كنند فروشندگان از تمام تكنيك هاي موجود، از جمله عدم صداقت، گول زدن ديگران و ديگر ابزارهاي نامتعرف براي سفارش گرفتن استفاده مي كنند.

اين كه فروشنده از نياز هاي مشتري خود خبر ندارند و قصد ندارند رضايت خاطر وي را فراهم آورند، بلكه تنها هدف آن ها گرفتن حق كميسيون خود است. در واقع اين تصويري خوبي از فروشنده اي با فشار خون بالا است – اما فروشنده حرفه اي كاملا متفاوت است.

حرفه اي ها در ابتدا، انتها، و هميشه به مشتري خود فكر مي كنند، آن ها مي دانند كه كميسيون‌شان هم بطور اتوماتيك پرداخت خواهد شد. پزشكان، مهندسان و حسابدار ها هم همين كار را مي كنند. نه؟ پزشك ابتدا به مداواي بيمار فكر مي كند، براي همين است كه جامعه به پزشكان احترام مي گذارند.

در بسيار از كشورها فروشندگان موفق از آبرو و احترام خوبي در جامعه برخوردارند. چنين فروشندگاني احتمالن مثل پزشك ها به داشنگاه نرفته اند. آن ها حرفه ي خود را از طريق توجه به ديگر فروشندگان موفق يا از رقباي خود فرا گرفته اند. در تحليل نهايي، مشتري رئيس است در مورد موفقيت يا عدم موفقيت فروشنده تصميم مي گيرد.

فروشنده حرفه اي مي داند بهترين مشتري ها غازهايي هستند كه مي توانند تخم طلايي بگذارند و خالصانه از اين غازها مراقبت مي كند و به آن ها احترام مي گذارد.

فروشندگي حرفه اي سه جز دارد، دانش كافي نسبت به محصول، مهارت در فروشندگي و منش فروشندگي، اما رده بندي و ميزان اهمين آنها تعجب آور است:

دانش كافي نسبت به محصول ۱۰درصد

مهارت در فروشندگي ۲۰ درصد

منش فروشندگي ۷۰ درصد

مثل اكثر چيزهاي ديگر در زندگي، منش است كه بيشترين تفاوت را ايجاد مي كند. آموزش هاي محمد جانبلاغي به شما كمك مي كند مهارت و منش فروشندگي خود را در سطح بالا نگه داريد.

اگر بطور مستمر و منظم به سايت مراجعه و مطالب و مباحث فروش را دنبال نماييد، بدون شك هم فروش حرفه اي، هم موفق و هم در جامعه از احترام برخوردار خواهيد بود.

 كسب و كار اينترنتي 


 افزايش فروش

 

ساختن باور 

 

تغيير كانون توجه

 

ارتعاش ثروت

 

ارتعاش جذب

 

بالا بردن ارتعاش

 

 آموزش تربيت جنسي

 

   تكنيك هاي جذب مشتري

 

روانشناسي جذب مشتري

 

 جذب مشتري

 

رهايي از احساس گناه

 

بازاريابي با اينستاگرام

 

آموزش بازاريابي در اينستاگرام

 

   بازاريابي اينترنتي

 

دليل كم بودن فروش سايت

 

دلايل خريد نكردن مشتري

 

فروش اينترنتي

 

تكنيك هاي فروش اينترنتي

 

افزايش فروش سايت

 

   روانشناسي جذب مشتري

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۲۴:۰۵ توسط:مدير سايت موضوع:

فروش اينترنتي


پولدار شدن

يكي از موثرترين راه‌هاي پول درآوردن در طول زمان، سرمايه‌گذاري است

 

اگر اين ويژگي‌ها در شما هم هست بايد بدانيد كه شانس زيادي براي پولدار شدن نداريد. اين ۹ نشانه عبارتند از:

۱- همه تمركزتان روي پس انداز است و نه خرج كردن
طبيعي است كه پس انداز كردن براي پولدار شدن يك گام ضروري است اما اگر چنان روي پس انداز كردن تمركز كنيد كه از خرج كردن غافل شويد، در آن صورت پول درآوردن هم برايتان چندان ضروري نخواهد بود چون كسي به فكر پول درآوردن است كه پول هايش را خرج مي‌كند. البته كه بايد استراتژي‌هاي درستي در زمينه پس انداز داشته باشيد اما به جاي نگراني مداوم درباره تمام‌شدن پولتان به فكر درآوردن پول بيشتر باشيد.  

۲- اگر هنوز شروع به سرمايه‌گذاري نكرده‌ايد
يكي از موثرترين راه‌هاي پول درآوردن در طول زمان، سرمايه‌گذاري است. هرچه هم زودتر شروعش كنيد وضع‌تان بهتر مي‌شود. ميليونرها به شكل متوسط ۲۰ درصد درآمد خانوار را صرف سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

۳- به حقوق ثابت راضي هستيد
اگر به حقوق ثابت‌تان راضي هستيد و مثل باقي ترجيح مي‌دهيد بر مبناي زماني كه كار مي‌كنيد حقوق بگيريد شانس زيادي براي پولدار شدن نداريد. ظاهرا پولدارها ترجيح مي‌دهند برمبناي نتايج و نه زمان صرف شده پول بگيرند و عموما هم كسب و كار شخصي خود را راه مي‌اندازند.

۴- چيزهايي مي‌خريد كه از پس مخارجش بر نمي‌آييد
اگر سطح زندگي‌تان بالاتر از سطح درآمدتان باشد نمي‌توانيد پولدار شويد. حتي اگر پول بيشتري هم درآورديد نمي‌توانيد به اين سادگي‌ها تصميم بگيريد كه با آن پول سطح و سبك زندگي‌تان را تغيير دهيد. در واقع تنها كساني مي‌توانند ثروتشان را افزايش دهند كه اين تغيير سبك زندگي را در صورت وجود درآمدهاي با ثبات انجام دهند. صرفا با بوجود آمدن چندين منبع درآمد امن است كه مي‌توانيد اجناس لوكس بخريد. در غير اين صورت هر روز بي پول‌تر خواهيد شد.

۵- دنبال روياهاي كس ديگري هستيد نه خودتان
اگر مي‌خواهيد موفق باشيد بايد كاري را انجام دهيد كه شيفته‌اش هستيد و اين يعني بايد روياي خودتان را دنبال كنيد.

خيلي‌ها روياي ديگران را دنبال مي‌كنند، مثلا روياي پدر و مادرشان را. در اين شرايط، وقتي آنچه انجام مي‌دهيد را واقعا دوست نداريد بلاخره احساس ناكامي سراغتان مي‌آيد. در اين شرايط انگيزه لازم براي به دست آوردن موفقيت را هم نداريد.

6- اگر به ندرت حاضريد از منطقه امن‌تان خارج شويد
اگر دنبال موفقيت و پول درآوردن هستيد، بايد به ابهام و سختي عادت كنيد. حتي بايد بتوانيد آسودگي را هم در ابهام جستجو كنيد. ذهنيت طبقه متوسطي هميشه به دنبال آسودگي فيزيكي، رواني و احساسي است؛ هميشه نوعي منطقه امن براي خود تعريف كرده است. براي ثروتمند شدن لازم است كه از اين وضعيت خارج شويد. بايد ياد بگيريد در شرايطي كه ابهام وجود دارد هم عملكرد خوبي داشته باشيد.

تكنيك هاي فروش اينترنتي  | افزايش فروش سايت  |   روانشناسي جذب مشتري  | قانون ارتعاش  | بالا بردن ارتعاش | ارتعاش فكري چيست؟۷- اگر براي پولتان هدفي نداريد
پول همينطوري به دست نمي‌آيد، بايد برايش كار كنيد. براي كسب ثروت نياز است كه يك هدف مشخص و شفاف داشته باشيد. در واقع از مهم‌ترين دلايلي كه افراد آنچه را مي‌خواهند به دست نمي‌آورند اين است كه اصلا نمي‌دانند چه مي‌خواهند.

۸- اول خرج و بعد از باقي مانده‌اش پس انداز مي‌كنيد
اگر دنبال پولدار شدن هستيد اول از همه بخشي از پول را كه مي‌خواهيد پس انداز كنيد كنار بگذاريد. به شكل خودكار هر ماه ده درصد از پولتان را پس انداز كنيد.

۹- فكر مي‌كنيد پولدار شدن برايتان ممكن نيست
احتمالا خيلي‌ها فكر مي‌كنند پولدار شدن غيرممكن است يا فقط آدمهاي خيلي خوش‌شانس ممكن است پولدار شوند. با اين ذهنيت پولدار شدن غيرممكن است.


افزايش مشتري  | فروش موفق | كوچينگ | قانون جذب ثروت |  قانون ثروتمندي | تكنيك استفاده از قانون جذب براي ثروت | استفاده از قانون جذب ثروت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۲۱:۳۱ توسط:مدير سايت موضوع:

life


آداب زندگي

تعداد زيادي از اشتباهات در زندگي ما تكرار مي شوند كه قابل اصلاح كردن هستند‎

 

تعداد زيادي از اشتباهات در زندگي ما تكرار مي شوند كه قابل اصلاح كردن هستند. اما برخي از مشكلات و اشتباهات نيز اگر بيش از حد مورد غفلت قرار گيرند، تبديل به مشكلات جدي مي گردند بنا براين بهتر است كه در اين سال جديد از تكرار مكررات خودداري كنيد. در اينجا برخي ازاين خطاهاي رايج و راههاي اجتناب از آنها توصيه مي شود:

 

بي برنامگي و اهمال كاري

چه مي شود كه افراد علي رغم تمايلشان، در گير بي برنامگي و اهمال كاري مي شوند؟ شايد تصور شود كه اهمال كاران افرادي تنبل اند و تعلل شان به خاطر بي ميلي نسبت به انجام امور مختلف است. اما اين خلاف واقعيت است. افرادي كه كار امروز را به فردا موكول  مي كنند غالبا كارهايشان را به انجام مي رسانند هر چند در آخرين دقايق و با تنش زياد.

 

فقدان مطالعه كافي

فضاي مجازي و دنياي تلگرام و لاين و .. گويي اختيار را از دست خيلي از افراد گرفته است. افراد بخش مهمي از زندگي روزانه خود را صرف اين دنياي رنگارنگ اما كم فايده مي كنند و در نهايت هم چيزي عايدشان نمي شود. فضاي مجازي گويي وقت مطالعه، وقت ملاقاتهاي حضوري و حتي وقت يك گپ كوتاه تلفني با اقوام را از خيلي افراد ربوده است.

 

عادات بد غذايي

عادت كردن به خوردن غذاهاي پر كالري و ناسالم، به چاق شدن و يا بر هم خوردن سلامت بسياري از افراد جامعه منجر شده است. خوردن غذاهايي چرب، پركالري، فست فودها، غذاهاي سرخ كرده و دور شدن از فرهنگ غذايي سنتي مان، سبك زندگي بسياري از افراد شده است. استفاده زياد و بي رويه از اين سبك غذا خوردن سلامت شما را به خطر انداخته و علاوه بر سلامت جسماني، عدم رضايت از ظاهر و به موازات آن به خطر افتادن سلامت روحي را به همراه مي آورد.

 

عدم برنامه ريزي مالي و مصرف گرايي

مصرف گرايي يكي از سبكهاي رفتاري است كه در چند سال اخير در ميان بسياري از افراد رواج يافته است. اگر اين رفتار به درستي مديريت نشود قطعا براي فرد و به تبع آن براي خانواده مشكلات زيادي به همراه خواهد داشت. پس همواره سعي كنيد به موازات وضع مالي خود برنامه ريزي كنيد و بيش از آن هزينه نكنيد. حتي اگر كساني را داريد كه از جانب آنها حمايت مالي مي شويد باز هم اين كار را نكنيد چرا كه در نهايت شما تبديل به فردي مصرف گرا مي شويد كه توانايي كنترل بر اوضاع مالي تان را نداشته و اگر حمايتهاي مالي برداشته شود احساس شكست و ياس خواهيد نمود.

 

عدم تمايل براي كمك خواستن از ديگران

اگر چه مستقل بودن هميشه ارزشمند است اما كمك خواستن در مواقع خاص و بحراني نيز بخشي از مستقل بودن است. متاسفانه برخي از افراد براي اينكه بار خود را بر گردن ديگران نيندازند و يا به خاطر ترس از قضاوت ديگران و يا باور به اينكه خودشان قادرند همه مسايل را رفع كنند، از كمك خواهي از ديگران سر باز زده و با اين اعتماد افراطي به خود و توانايي هايشان، مانع از ارزيابي دقيق مشكلات و كشف راه حلهاي مختلف مي شوند.

 

مدار ثروت |  تغيير باورها  |  تكنيك هاي تغيير باور |  باور چيست؟  |  آموزش قانون جذب | تكنيك خلق روياها  | جذب پول | تكنيك براي ثروتمند شدن |  

غفلت از استعدادها و توانايي هاي فردي

اولين و پرفايده ‌ترين دانستني براي انسان، شناخت خود است. شناختي كه بدون آن هيچ چيزي به‌درستي براي انسان شناختني نيست و هيچ برنامه ‌اي مفيد فايده و مؤثر نخواهد بود. شايد مشكل خيلي از افراد اين باشد كه بدون توجه به علايق و استعدادهاي ذاتي شان، در زندگي طي مسير مي كنند و همين مساله باعث مي شود كه ميزان رضايت شان از زندگي به شدت كاهش يابد.

 

فشار گروه

بسياري از افراد كاري را انجام مي دهند كه بر مبناي فشار گروه، انتظارات اطرافيان و رسانه ها خود را مجبور به آن ببينند. فراموش نكنيد كه فعاليتهاي گروهي اين فرصت خوب را براي همگان مهيا مي كند تا تجربه هاي  بسيار خوبي را بيندوزيد و دوستان خوب زيادي داشته باشيد؛ پس جستجو كنيد بر اساس فشار اطرافيان و نيازهاي ديگران حركت نكنيد. خودتان باشيد و بر اساس نيازهاي خودتان عمل كنيد.

 

زندگي سالم

در اين سال جديد از تكرار اشتباهات زندگي خودداري كنيد‎

 

شيوه زندگي سالم در سال جديد

اغلب افراد در شروع سال جديد تصميمات زيادي مي گيرند و حتي چند روزي هم سعي مي كنند بر اساس اين تصميمات جديد حركت  كنيد.

 

شايد شما هم تا به حال بارها و بارها اين كار را انجام داده باشيد اما در نهايت شكست خورده  يا بعد از چند روز از يادتان رفته باشد كه چه مي خواستيد انجام دهيد. 

 

اما امسال سالي متفاوت مي تواند باشد. بالهاي خود را بگشاييد و به پرواز در آييد، ذهن خود را رشد دهيد و ماندگارترين عادات زندگي خود را شكل دهيد. در كنارعادات پسنديده اي كه داريد سعي كنيد در اين سال جديد برخي ديگر از عادات ناپسندتان را اصلاح كنيد و به اين نكات توجه كنيد:

 

خواب كافي و به موقع داشته باشيد

بي توجهي به مساله خواب باعث خستگي دايمي، افت حافظه و بداخلاقي هاي زياد مي گردد و عملكرد ذهن و بدن شما را با خلل جدي مواجه مي سازد پس سعي كنيد حداقل هشت ساعت در شبانه روز بخوابيد، ساعت بيولوژيك بدن تان را تنظيم كنيد و خود را مقيد سازيد تا در ساعتي معين هر شب به رختخواب برويد و از بيدار ماندن هاي طولاني و خوابيدن جبراني در طي روز خودداري كنيد.

 

مراقب تغذيه تان باشيد

در حد تعادل غذا بخوريد و از خوردن غذاهاي پركالري و غير مفيد كه صرفا سبب اضافه وزن مي شود خودداري كنيد. مصرف بيشتر آب، لبنيات، ميوه و سبزيجات را به عادات غذايي خود اضافه كنيد.

 

به طور منظم ورزش كنيد

فعاليتهاي بدني، ذهن و جسم را قوي مي سازد. افرادي كه به طور مرتب ورزش مي كنند از بدن و ذهني سالم بهره مند هستند. از امكانات ورزشي محل زندگي تان اطلاع كسب كنيد و عادت به ورزش كردن را در طول زندگي حفظ كنيد.

 

همواره استرس خود را مديريت كنيد

بين فعاليتهاي اجتماعي و زندگي تحصيلي خود تعادل برقرار كنيد. سعي كنيد مسئوليتهايي كه بر عهده مي گيريد متناسب با توانايي و ظرفيت تان باشد تا بتوانيد به خوبي از پس كارها برآييد. وقتي با مشكلي مواجه شديد بر روي حمايت خانواده و دوستان نزديك حساب كنيد و سعي نكنيد مشكلات را به تنهايي حل كنيد. مديريت استرس را بياموزيد و اجازه ندهيد استرس بر شما غلبه كند.

 

معنويت را فراموش نكنيد

براي آرامش بيشتر، به ارتباط معنوي روي بياريد. ارتباطات معنوي به معناي ياري جستن از قدرت بي نهايت خداوند است.انسان با دعا كردن و راز و نياز با خداوند آرامش مي يابد و از اميد و احساس قدرت سر شار مي شود.

 

از اطرافيان ياري بگيريد 

كمك خواستن از ديگران نشانه اي از ضعف و بي عرضگي نيست. تنها به اين معناست كه ما در زمان مشخصي و براي حل مشكلي خاص به دنبال كمك گرفتن از ديگران هستيم و بيانگر اين مطلب است كه ما بينشي صحيح و منطقي داريم كه كامل نيستيم و بايد براي برخي امور از ديگران استمداد جوييم.


قانون جذب كائنات |  قانون جذب | كائنات چيست | تابلو كائنات چيست ؟  |  دريافت از كائنات |  ثروتمند شدن | تمرين براي ثروتمند شدن | چگونه از تلقين استفاده كنيم؟


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۱۹:۱۲ توسط:مدير سايت موضوع:

مدير خود باشيد


توقع داشتن

مهم است بدانيد چطور توقعات اطرافيان علي الخصوص همسر را مديريت كنيد

 

دليل بسياري كدورت ها به خاطر توقع هايي است كه زوجين برآورده نكرده اند. ما انسان ها با افكار و همچنين روابط خود با ديگران مي توانيم نوع زندگي مان را شكل دهيم. وقتي هم كه انتظارات برآورده نشوند به مرور رضايت از زندگي در طرفين كم مي شوند، پس مهم است بدانيد چطور توقعات اطرافيان علي الخصوص همسر را مديريت كنيد؟
  
آمار زيادي از مشاوره ها به خاطر توقع هايي است كه زوجين نتوانسته اند آنها را براي هم برآورده كنند. يكي از اصول كلي در زندگي مشترك اين است كه در ارتباط با همسرتان ريزه كارهايش را بدانيد. دانستن خصوصيات همسر كمك مي كند تا شما از راه درست توقعات او را برطرف كنيد.


سياست زنانه لذت زندگي را دوچندان مي كند
حتما شنيده ايد كه اميرالمومنين(ع) در وصف عشق شان به حضرت زهرا(س) مي فرمودند: «هر وقت به او نگاه مي كردم، رنج ها و اندوه هايم بر طرف مي شد». شايد بخشي از اين محبوبيت حضرت زهرا(س) به خاطر اين بود كه ايشان معصوم و دختر پيامبر(ص) بودند؛ اما نمي شود سهم ويژگي هاي مهم رفتاري شان را ناديده گرفت؛ ويژگي هاي رفتاري اي مثل نوع توقع از همسر. مديريت چه توقعي، مطرح كردن آن توقعات، كي و كجا، از آن سياست هاي زنانه است كه كنترل آن مي تواند لذت از زندگي را در زنان فوق العاده بالا ببرد و در سايه اش همه خانواده شادتر شوند. به نگاه حضرت زهرا(س)به توقع از همسر دقت كنيد:« اي ابوالحسن! من از خداي خود شرم مي كنم چيزي را كه توانايي آن را نداري، بر تو تحميل كنم».


برخي از كارهايي كه خانم ها بايد براي مديريت انتظارات خود انجام دهند شامل اين موارد است: يادتان باشد توقعي كه با توان همسر جور درنيايد نخستين ضررش به خود خانم برمي گردد زيرا «نه» مي شنود و اينطور نشان مي دهد كه از اوضاع همسرش بي خبر است. اگر هم توقع هاي بجا و هماهنگ با زندگي داشته باشد و همسرش از پس آن برآيد هم نخستين اثر مثبتش اين است كه مرد خانه به مفيد بودن خود در خانه دقت مي كند و براي تلاش بيشتر تحريك مي شود. پرتوقع ها شخصيت جذابي ندارند و اغلب همسرانشان با تصور اينكه بايد دائم جواب پس بدهند از گفت وگو با آنها فرار مي كنند. اگر توقعي داريد اول از ضرورت آن خواسته و جواب احتمالي همسرتان آگاه شويد و بعد به شيوه بيان و زمان طرح آن توجه كنيد. اين پيشنهاد حضرت اميرالمومنين(ع) هم به مطرح كردن توقع منطقي كمك مي كند: «اي پسرم! نفس خود را ميزان ميان خود و ديگران قرار بده، پس آنچه را براي خودت دوست داري براي ديگران نيز دوست بدار».

قدرت ذهن ناخودآگاه |  كنترل ناخودآگاه |  كنترل ذهن ناخودآگاه |  قدرت باورها |  قانون جذب |  تغيير باورها |  تغيير سريع باورها |  تكنيك هاي قانون جذب |


مردانه توقع داشته باشيد
اغلب مردها زحمت امرار معاش حلال خانواده را به دوش مي كشند و اين، خستگي آنها را زياد مي كند. به خانه مي آيند و مثلا توقع دارند همه چي آرام باشد، غذا رو به راه، همسر شاداب و.... اين توقع ها اگر واقعي نباشد و شرايط همسر و فرزندان را لحاظ نكند مي تواند خستگي تان را بيشتر و در احساس خانم خانه هم دلزدگي ايجاد كند. مي شود به توصيه مردسالارهاي منطقي و مدير، به فكر راه هاي بهتري بود. چه توقعي؟ چطور؟ براي تقويت توانتان به خود انتظارها و توقع هاي پاييني را تلقين كنيد؛ مثلا اينكه دفعات خلوت من و همسرم با وجود اينكه او كارهاي مختلفي دارد، به اندازه و خوب است. اين ديدن حد پايين، آرامش شما را بيشتر مي كند و غيرمستقيم بر رسيدگي بهتر همسرتان هم مي تواند اثر مثبت داشته باشد. اميرالمومنين(ع) مي فرمايند: كاري كه برتر از توانايي زن است را به او وامگذاريد كه زن گل بهاري است نه پهلواني سختكوش. اگر توقعي از همسرتان داريد مثل يك مدير عمل كنيد. مي توانيد از بيان مدل هاي ساده اي از انتظارات تان شروع كنيد و به مرور توقعات خودتان را بالاتر ببريد. با محبت لفظي و كلامي و همكاري براي انجام مسئوليت هاي همسرتان ، او را براي پذيرش توقعتان آماده كنيد. براي رسيدن به زندگي بهتر، آمادگي تغيير يا حذف توقع هاي افراطي را در خود به وجود بياوريد تا رابطه همسري شما جذاب تر شود.


توقعات بايد چه شكلي باشد؟
توقعات بيجا و غيرواقعي داشتن ما را دچار مشكل و نااميدي مي كند. گاهي اوقات به دنبال دوست كامل، حرفه كامل و زندگي كامل هستيم و وقتي اين اتفاق نمي افتد از همه چيز نااميد و سرخورده مي شويم.حقيقت اين است كه توقعات بيش از حد داشتن از خود و ديگران ما را از تجربه هاي زيباي زندگي محروم مي كند. اگر چنين روشي در زندگي داريد بهتر است روي رفتارتان تجديد نظر كنيد.

 

توقع منطقي

از ديگران توقع نداشته باشيد تغيير كنند

 

اگر مي خواهيد در تمام مراحل زندگي شاد باشيد و از زندگي تان لذت ببريد اين توقعات را از ديگران نداشته باشيد:


توقعات ممنوعه!
از ديگران نخواهيد عين شما رفتار كنند. پيش از هر شروع رابطه اي مطمئن باشيد با كسي دوست مي شويد كه مانند شما خوش قلب است و در برابر رفتارهاي محبت آميزتان، رفتار مناسبي در پيش مي گيرد تا در روابط تان احساس نكنيد كه فريب خورده ايد. اما به طور كلي ما نبايد از ديگران انتظار داشته باشيم كه رفتاري درست شبيه خودمان داشته باشند.


از ديگران توقع نداشته باشيد تغيير كنند
فكر نكنيد كه مي توانيد ديگران را طبق خواست خود تغيير دهيد. دوست داشتن كساني كه مي شناسيد مانند اعضاي خانواده به معناي دوست داشتن آنها همان طور كه هستند، است. سعي نكنيد آنها را به دلخواه خود تغيير دهيد چرا كه در اين صورت علاوه براين كه راه به جايي نمي بريد، بلكه باعث ناراحتي آنها نيز مي شويد و به طور كلي تنها مي مانيد.


نخواهيد ديگران به خاطر شما دست از كارهايشان بردارند
شما تنها كسي نيستيد كه ممكن است گرفتار روزهاي بد شود. معمولا در سختي ها دوستان و اعضاي خانواده كساني هستند كه مي توانيد روي آنها حساب كنيد، اما يادتان باشد از آنها سوء استفاده نكنيد. ياد بگيريد مراقب خود باشيد. مستقل بودن بسيار مفيد است. در انتظارات خود تعادل ايجاد كنيد و بدانيد كه تا چه حد از ديگران مي توان توقع داشت و در عين حال تقاضايتان را چه زماني مطرح كنيد. البته انجام دادن اين كار بسيار سخت است، اما براي داشتن زندگي سالم و شادتر بايد مراقب رفتارهايمان با ديگران باشيم.


انتظار نداشته باشيد كه ديگران هميشه با شما موافق باشند
برخي از مردم دائم اعتراض دارند كه چرا اطرافيانشان افكاري مشابه آنها ندارند و مي خواهند همه را با خود موافق كنند. ياد بگيريد در قبال ديگران رفتارهاي خودخواهانه از خود بروز ندهيد. انسان حق دارد شاد زندگي كند و از لحظه لحظه آن لذت ببرد. پس با برخوردهاي غيرمعقول زندگي را به كام خود تلخ نكنيم.


به ديگران احترام بگذاريد تا ديگران به شما احترام بگذارند

قدرت واقعي در روح و روان است نه در ماهيچه ها و اين قدرت با داشتن ايمان و اعتماد به وجود خود تامين مي شود. پس از اين لحظه به بعد تصميم بگيريد هرگز از كسي مهر و محبت، احترام و توجه گدايي نكنيد. در واقع تنها كسي كه مي تواند به شما كمك كند فقط خودتان هستيد. اگرچه مهم است كه نسبت به ديگران خوب و مهربان باشيد، اما بايد خودتان را هم دوست داشته باشيد. با نداشتن چنين انتظاري از ديگران آزاد و رها و شاد زندگي خواهيد كرد.

 

  تكنيك مهم قانون جذب |  قانون جذب در قرآن | تكنيك فروش |  ترغيب مشتري به خريد | جملات تبليغاتي | فروشندگان موفق | تكنيك هاي فروشندگي | سرپرست فروش


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۱۶:۴۲ توسط:مدير سايت موضوع:

عوامل استرس زا


اولين نكته براي موفقيت در كار اين است كه شما عاشق كارتان باشيد

 

هر روز صبح با چه حسي از خواب بيدار مي‌شويد؟ چقدر خوشحاليد از اينكه يك روز ديگر از راه رسيده و بايد سركار حاضر شويد؟ دوست داريد زنده‌ترين ساعت‌هاي روز را همراه افرادي غير از خانواده بگذرانيد؟دربين همكاران‌تان كسي هست كه بتوانيد او را به‌عنوان دوست صميمي انتخاب كنيد و با او راحت صحبت كنيد؟ چند بار در روز براي فرار از محل كار لحظه‌شماري مي‌كنيد؟ آيا دوست داريد ساعت كار طول بكشد و شما در محيط خوب و دوست‌داشتني‌اش نفس بكشيد؟ بعضي عوامل باعث دوست‌داشتني شدن محيط كار مي‌شوند.  

 

دوست داشتن محيط كار و البته همكاران و در راس آن هم مدير، باعث بالارفتن راندمان كار و احساس شادي و رضايت شما در محيط كار مي‌شود. درست است كه در اين بازار كساد كار، بايد خوشحال باشيد كه كاري داريد و حقوقي، اما گاهي بهتر است روان‌تان سالم بماند تا كار و حقوق داشته باشيد! اينجا قرار است درباره عواملي كه باعث شادي در محل كار مي‌شود، صحبت كنيم. علاوه براين كه با اينفوگرافي‌ها به بررسي عوامل استرس‌زاي محل كار و اثر آن روي جسم و روان نيز خواهيم پرداخت.

 

‌با عشق كارتان را انجام دهيد 

اولين نكته براي موفقيت در كار اين است كه شما عاشق كارتان باشيد. اگر از كاري كه انجام مي‌دهيد لذت ببريد، احساس آرامش داشته و به صلح دروني با خودتان مي‌رسيد. اين صلح، هماهنگي در جسم و روان را براي‌تان به دنبال داشته و باعث مي‌شود به جاي خستگي از كار، از آن لذت ببريد. سلامت رواني ناشي از رضايت شغلي، ويژگي مهمي است كه نبايد ناديده گرفته شود. بنابراين اگر از كارتان لذت نمي‌بريد، حتما درصدد تغيير آن باشيد.

 

آنچه كسب مي‌كنيد، مهم است 

منظور، دريافت مالي نيست، هرچند اين نكته هم بسيار مهم است. آنچه از انجام كاري در روان شما ته‌نشين مي‌شود، بسيار مهم است. براي مثال احساس مي‌كنيد شغل شما باعث كمك به ديگران مي‌شود؟ تاثيري روي ميزان علم آنها دارد؟ تغييري در رفتار و گفتار آنها ايجاد مي‌كند؟ به سلامت جسم آنها كمك مي‌كند؟ به سلامت روان‌شان كمك مي‌كند؟ باعث شادي و تفريح‌شان مي‌شود؟ بنابراين حسي كه از كار دريافت مي‌كنيد، بسيار مهم است. به اين احساس دقت كنيد.

 

دريافتي‌تان‌ مهم است 

بخش مهمي از رضايت شغلي به بحث ميزان دريافتي بازمي‌گردد. به اين معني كه شما در قبال ساعت‌ها و ميزان كاري كه انجام مي‌دهيد بايد مبلغ منصفانه‌اي دريافت كنيد. اين رقم علاوه بر حقوق و مزايايي است كه براي شما بايد درنظر گرفته شود. درغير اين صورت احساس مي‌كنيد به شما ظلم شده و از شما بيگاري‌ مي‌كشند. اگر دچار اين حس هستيد، ابتدا جاي جديدي را براي تامين درآمد مالي پيدا كرده و بعد از اين شغل‌تان استعفا بدهيد.

 

رفتار كارفرما چطور است؟ 

اين كه كاملا مشخص است! فلاني رئيس است و شما مرئوس! اما اين كه اين جايگاه چقدر باعث اعمال قدرت، ظلم، تحكم، توهين يا به عكس كمك و همراهي با كارمند مي‌شود، بسيار مهم است. اگر احساس مي‌كنيد كارفرما به چشم ابزار به شما نگاه مي‌كند، حتما براي تغيير شغل‌تان اقدام كنيد.

 

همكارها را ارزيابي كنيد 

هم اتاقي يا همكارهاي ديگر چقدربا شما زاويه دارند؟ چقدر در تلاش زيرآب‌زني هستيد؟ چقدر دوست دارند كار را از شما بدزدند؟ يا به عكس، از مصاحبت با آنها لذت مي‌بريد؟ آيا با شما همقدم و همراه هستند و مثل يك تيم، تلاش مي‌كنند كار بهتر پيش برود؟ اين كه ارتباط شما با همكارها به چه شكلي است، نكته بسيار مهم ديگري است كه بايد به آن توجه كنيد. قدم اول و مهم، ثبات قدم و به قول معروف حفظ جايگاه‌تان است. قدم بعدي، صحبت كردن با همكار مورد نظر براي تغيير روندي است كه در پيش گرفته است. راهكار بعدي، صحبت با مدير است و راه نهايي، ترك محل كار است. درواقع حضور فرد يا افرادي كه به قول معروف چوب لاي چرخ‌تان مي‌گذارند، چيزي جز خرد شدن اعصاب را به دنبال نداشته و بايد هرچه زودتر شرايط را به شكل مناسب تغيير دهيد.

 

احساس ارزشمند بودن مهم است 

چقدر احساس ارزشمند بودن مي‌كنيد؟ حس مي‌كنيد كاري را انجام مي‌دهيد، پولي دريافت مي‌كنيد تا زندگي كنيد يا اين كه اعتقاد داريد شما مهره مهمي اول براي خودتان، بعد در محل كار و درنهايت در كل جامعه هستيد؟ اگر حس مي‌كنيد فرد ارزشمندي نيستيد و كاري كه انجام مي‌دهيد، با حضور يا بدون حضور شما انجام مي‌شود، حتما بررسي مجددي روي جايگاه شغلي‌تان داشته باشيد. اول اين كه ممكن است تفكر شما اشتباه باشد. دوم اين كه ممكن است فكرتان درست باشد و نياز به تغيير شرايط باشد.

 

قابل اعتماد هستيد؟ 

مروري روي رفتارتان داشته باشيد. شما چقدر فرد قابل اعتمادي براي كارفرما و همكاران‌تان هستيد؟ اگر مساله‌اي در محل كار وجود دارد، همان‌جا باقي مي‌ماند يا آن را به ديگران منتقل مي‌كنيد؟ چقدر براي رفع مشكل يا مشكلات تلاش مي‌كنيد؟ خودتان جزو چرخ‌دهنده‌هاي فعال هستيد يا بايد به حال شما هم فكري كرد و تغييرتان داد؟ اگر به نظر خودتان فرد قابل اعتمادي نيستيد يا براي بهبود اوضاع كار تلاشي نكرده و به قول معروف چوب لاي چرخ مسير حركت مي‌گذاريد، علاقه‌اي به كارتان نداريد و به دليلي از كار و محيط آن خسته شده‌ايد. بنابراين بايد براي تغيير شرايط اقدام كنيد.

  چگونه انسان ها را جذب كنيم | قانون جذب كائنات |  قانون جاذبه   | روانشناسي فروش | تكنيك هاي فروش موفق | قطعي كردن فروش | موفقيت در فروش 

 

 

چقدر پيشرفت داشته‌ايد؟ 

فرض كنيد حدود 10 سال است به انجام كاري اشتغال داريد. طي اين 10 سال، از نقطه‌اي كه آغاز كرده‌ايد، به كجا رسيده‌ايد؟ آيا تغييري در جايگاه شغلي، ميزان دريافتي و... شما اتفاق افتاده است؟ ميزان تغييرات شغلي شما متناسب با تلاش و زحمت‌تان براي پيشرفت بوده يا نه؟ اگر اين پيشرفت متناسب با تلاش‌تان بوده كه جاي تبريك دارد و شما حتما از كار‌تان راضي هستيد. اگر اين طور نيست، مروري به ميزان تلاش فردي و نتيجه آن از طرف كارفرما داشته باشيد. اگر اين آهنگ متناسب نيست، سازتان را جاي ديگري كوك كنيد!

 

خودتان را با خودتان مقايسه كنيد 

براي اينكه بتوانيد ارزيابي درستي از وضعيت شغلي‌تان از هر نظر داشته باشيد، وضعيت‌تان را با افرادي كه از نظر تحصيلات، شغل، ساعت كاري و... شبيه يا نزديك به شما هستند، بسنجيد. سپس براي هر اقدامي تصميم بگيريد. بنابراين براي ارزيابي، ملاك درستي داشته باشيد تا به نتيجه درست برسيد.

 

شغل‌تان، بخشي از شماست 

 آنهايي كه اسم كوچك يا فاميلي‌شان را تغيير مي‌دهند، از داشتن اسم يا فاميل مورد نظر رضايت ندارند. بنابراين در شرايط مناسب، از شر آنچه به هر دليل آزارشان مي‌دهد، خلاص مي‌شوند و از فرداي همان روز، خودشان را با اسم جديد معرفي مي‌كنند. شايد ابتدا لبخندي گوشه لب بعضي‌ها هم ببينند، اما همين كه خودشان خوشنود هستند، كافي است. شغل هم درست مانند همان اسم و فاميل است. بخشي از هويت ماست. بنابراين اگر فكر مي‌كنيد دوست نداريد شما را با داشتن فلان شغل بشناسند، حتما براي تغيير شرايط تلاش كنيد. بايد بتوانيد با افتخار شغلتان را معرفي كنيد؛ درست مانند زماني كه اسم و فاميل‌تان را به زبان مي‌آوريد.

 

تعادل فراموش نشود 

چقدر به كارتان چسبيده‌ايد؟ اين چسبيدن از ترس كارفرماست يا اين كه واقعا دوست داريد مثل تفريح، كارتان را انجام دهيد؟ به كارتان چسبيده‌ايد؛ چون برنامه و تفريح ديگري نداريد؟ به كارتان چسبيده‌ايد چون از نظر رواني كار كردن به شما كمك مي‌كند به مسايلي فكر نكنيد؟ فراموش نكنيد، فكر كردن، برنامه‌ريزي كردن و تلاش براي بهبود شرايط كاري، حد و اندازه‌اي دارد. اگر بيش از اندازه به كارتان مي‌چسبيد، مسلما جايي خسته شده و اصطلاحا مي‌بريد! بنابراين بين كار و تفريح تعادل برقرار كنيد.

 

اجبار يا علاقه؟

اگر همين حالا قرار باشد به دليلي ديگر كارمند يا حتي كارفرماي مجموعه‌اي نباشيد، كار ديگري براي تامين مخارج‌تان بلد هستيد؟ به‌قول معروف مي‌توانيد گليم‌تان را از آب بكشيد يا اين كار، تنها شغل و حرفه‌اي است كه آن را بلديد؟ اگر پاسخ شما اين است كه مي‌توانيد با هزار و يك راه ممكن ديگر كسب درآمد كنيد و فقط به دليل علاقه‌تان اين كار را انجام مي‌دهيد، يعني شما شغل‌تان را عاشقانه دوست داريد و براي ماندن در اين كار، اجباري نداريد. اگر پاسخ‌تان منفي است؛ همين حالا شروع به آموختن كاري بكنيد كه بتوانيد درصورت نياز براي مدتي از راه ديگري كسب درآمد داشته باشيد. گاهي حتي باوجود علاقه به كاري، مجبوريد از آن فاصله بگيريد، چه برسد به اينكه كاري را دوست نداشته باشيد و به اجبار نياز در آن بمانيد.

 

چه كسي مسئول استرس شماست؟ 

 

علت از دست دادن مشتري  | افزايش مشتري | تكنيك افزايش مشتري | تكنيك نهايي كردن فروش | تكنيك هاي فروش |  ويژگي افراد موفق | افراد موفق |  ذهن ثروتمند

 

تصميم بگيريد 

 بدون دخالت يا نظر ديگران، حداقل يك روز كامل شرايط كار‌ي‌تان را بررسي كنيد. اگر احساس كرديد كار آنقدر كه بايد راضي‌تان نمي‌كند، حتما سر فرصت براي تغيير شغل‌تان تصميم بگيريد. اينجا همان لحظه نياز به تغيير شرايط است.

 

مشكل را حل كنيد 

اگر با كارفرما، همكارها و پرسنل خدماتي محل كارتان مشكلي داريد، آن را حل كنيد. درغير اين صورت نمي‌توانيد به كارتان ادامه دهيد. حل كردن مشكل اولين و بهترين قدم براي باقي ماندن در محل كار و ادامه آن با رضايت كامل است.

 

زندگي‌تان را مرور كنيد 

گاهي در محل كار مشكلي وجود ندارد، اما استرس بيرون از محل كار، مانند مشكلات خانوادگي، فردي، دوستانه و... خودشان را به شما تحميل كرده و تحمل شما را كاهش مي‌دهند. بنابراين شايد گاهي با حل كردن مشكل بيروني، مشكل محل كار نيز خودبه‌خود برطرف شود.

 

سر فرزندتان كلاه بگذاريد! 

نوزادان معمولا كم مو به دنيا مي‌آيند و به همين دليل سر آنها درمعرض سرما خوردن قرار دارد. درواقع يكي از راه‌هايي كه سرما به قول معروف وارد بدن كودك مي‌شود، سر اوست. بنابراين كلاه، يكي از واجب‌ترين وسايل جانبي براي كودكان است. براي انتخاب كلاه به اين نكته‌ها دقت كنيد.

 

حساسيت ندهد 

پوست سر و صورت نوزاد لطيف است. بنابراين بايد از كلاه‌هايي استفاده كنيد كه اصطلاحا سر و صورت كودك را نخورند. معمولا اليافت پشمي زبر يا انواع پلاستيكي اين حالت‌ها را ايجاد مي‌كنند. بنابراين كلاه بايد از جنس پشم بسيار لطيف و ترجيحا داخل آن پوشش نخي باشد.

 

گوش‌ها و گردن را بگيرد 

كلاه‌هاي گوش‌دار و آنهايي كه كاملا تا پشت گردن، سر نوزاد را محافظت مي‌كنند، مناسب هستند.

 

درهواي برفي، كلاه مناسب 

جنس كلاه بايد مناسب با استفاده آن باشد. اگر قرار است كودك وارد هواي برفي شود، بايد ابتدا كلاه مناسبي سر او كرده و روي آن كلاه كاپشن يا سرهمي ضدآب را قرار دهيد تا سر او خيس و مرطوب نشود. براي اتاق، كلاه‌هاي سبك و نخي و براي هواي سرد معمولي، انواع بافتني مناسب است.

 

نقاب‌دار خوب است 

براي اين كه پيشاني كودك سرما نخورد، انواعي كه لبه بلند يا نقاب‌دار دارند، مناسب است.

تربيت جنسي كودك | افزايش توجه و تمركز | علت لجباز شدن بچه ها | نشانه هاي اوتيسم در كودكان | 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۱۳:۳۷ توسط:مدير سايت موضوع:

غلبه بر اهمال كاري


بعضي ها هستند كه اهمال كاري جزيي از شخصيتشان است‎

 

مي گويند ما نسل تنبلي هستيم. اين را آدم هاي نسل قبل مي گويند و بعدش شرح كوشش هاي مدامشان را هم ضميمه حرف هايشان مي كنند و «زرنگ» بودنشان را به رخمان مي كشند. مي گويند ما نسل تنبلي هستيم اما منظورشان دقيقا تنبلي به معناي «انجام ندادن هيچ كاري» نيست. منظورشان بيشتر اين است كه ما كارهايمان را عقب مي اندازيم. دير تصميم هايمان را عملي مي كنيم و به قول روان شناس ها «اهمال كار» يا «تعلل ورزيم». 

 

البته خيلي هم بيراه نمي گويند. جمله «مشكل اصلي من اين است كه تنبلي مي كنم» اعترافي است كه ترجيع بند در دل هاي خودماني ما نسل سومي ها و شما نسل چهارمي هاست. 

 

اما واقعا اهمال كاري هميشه همين قدر منفي است؟ چه كساني اهمال كارند؟ و چه طور مي شود اهمال كار نبود؟ «زندگي ماهرانه» اين شماره راست كار اهمال كارهاي حرفه اي است.

 

«گرايش فرد براي به تاخير انداختن آغاز يا انجام كارهاي مهم تا سرحد رنج و زحمت و ناراحتي». اين تعريف آكادميك و قلمبه سلمبه روان شناس ها از اهمال كاري است. با اين حساب خيلي از ما لااقل در دوره اي كوتاه از زندگي مان اهمال كاري را تعريف كرده ايم اما بعضي ها هستند كه اهمال كاري جزيي از شخصيتشان است. يعني همان اول بسم الله بايد اهمال كارهاي گاه به گاهي را از اهمال كارهاي بالفطره جدا كرد. تازه اين اول ماجراست. اهمال كاري طبقه بندي هاي ديگري هم دارد.

 

اهمال كاري خوب، اهمال كاري بد 

كلا روان شناس ها حالشان خوب است! اول مي آيند ويژگي هاي منفي آدميزاد را درمي آورند و رديف مي كنند و هشدار مي دهند، بعدش مي گويند البته اين ويژگي هاي منفي هميشه هم بد نيستند! 

 

اهمال كاري هم همين طور است. حالا بگذريم از اينكه خود روان شناس هاي اهمال كاري كرده اند و مطالعه اين درد هميشگي بشر را تا همين 20 سال پيش عقب انداخته اند. تازه حالا بعد از چند سال به اين نتيجه رسيده اند كه ما اهمال كاري خوب هم داريم.

 

قضيه اينجاست كه ما دو جور اهمال كار داريم. نوع منفي اش، آنهايي هستند كه بهشان مي گويند «اهمال كار منفعل». همين طور كه از اسم اين اساتيد برمي آيد، آنها در مقابل وسوسه به عقب انداختن كارها كاملا تسليمند و اساسا (اسمايلي بهنام تشكر در ساختمان پزشكان) توانايي تصميم گرفتنشان مشكل دارد. 

 

 باورهاي محدود كننده  

كتاب كودك | كتاب تربيت كودك | كتاب روانشناسي كودك | بهترين كتاب كودك | بهترين كتاب تربيت كودك

كتاب روانشناسي كودك اثري است بياد ماندني و ارزشمند با زباني ساده و آسان براي تربيت فرزنداني موفق و خوشبخت.

 

 

 

اهمال كاري خوب، اهمال كاري بد 

 

كلا روان شناس ها حالشان خوب است! اول مي آيند ويژگي هاي منفي آدميزاد را درمي آورند و رديف مي كنند و هشدار مي دهند، بعدش مي گويند البته اين ويژگي هاي منفي هميشه هم بد نيستند! 

 

اهمال كاري هم همين طور است. حالا بگذريم از اينكه خود روان شناس هاي اهمال كاري كرده اند و مطالعه اين درد هميشگي بشر را تا همين 20 سال پيش عقب انداخته اند. تازه حالا بعد از چند سال به اين نتيجه رسيده اند كه ما اهمال كاري خوب هم داريم.

 

قضيه اينجاست كه ما دو جور اهمال كار داريم. نوع منفي اش، آنهايي هستند كه بهشان مي گويند «اهمال كار منفعل». همين طور كه از اسم اين اساتيد برمي آيد، آنها در مقابل وسوسه به عقب انداختن كارها كاملا تسليمند و اساسا (اسمايلي بهنام تشكر در ساختمان پزشكان) توانايي تصميم گرفتنشان مشكل دارد. 

 

برعكس «اهمال كارهاي فعال» هستند. اين آدم ها عمدا و آگاهانه كارهايشان را عقب مي اندازند! آنها خودشان مي دانند كه اگر كارهايشان را عقب بيندازند هم مي توانند در دقيقه 90 انجامش دهند و هم آن را بهتر انجام مي دهند و هم دست آخر از نتيجه كارشان راضي ترند. پس اگر اهمال كاري مثبت داريد اصلا احساس گناه كنيد و اهمال كار بمانيد و خوش باشيد!

 

اهمال كاري از كجا مي آيد؟ 

خب! حالا دوباره برگرديم سر اهمال كاري منفي. به نظرتان چرا آدم ها اهمال كاري مي كنند. خيلي ها – مخصوصا  آنها كه يك اهمال كار روي اعصاب دور و برشان دارند – جوابشان بيشتر به فحش شبيه است و اهمال كارها را با انواع و اقسام برچسب هاي رواني مثل «بي مسووليتي» و «بي وجداني» و ويژگي هاي غيرقابل چاپ ديگر همراه مي كنند. اما راستش را بخواهيد بايد وارد دنياي اهمال كارها بشويد تا بدانيد پشت اين «پشت هم اندازي» هميشگي علت هاي ناديده ديگري هم هست.

 

1- از شكست مي ترسند 

عمرا به ذهنتان برسد كه اهمال كارها براي موفقيت خودشان پشيزي ارزش قائل شوند. اما بايد خدمتتان عرض شود كه دقيقا برعكس. بعضي از اهمال كارها چنان موفقيت برايشان مهم است كه بزرگترين دغدغه شان اين است كه «نكند موفق نشوم»، «نكند فلان كارم را خوب انجام ندهم». براي همين كلا به استقبال كار نمي روند و از ترس شكست، كاري كه احتمال شكست هم در آن وجود دارد (يعني همه كارها) را عقب مي اندازند. كلا پيچيده اند اين اهمال كارها.

 

2- معيارهايشان براي كار خوب زيادي بالاست 

شما يادتان نمي آيد. يك زماني ما توي همين صفحه يك مطلب داشتيم با تيتر «كمالگراها به بهشت نمي روند». همان جا هم پته آدم هايي كه توي ذهنشان فقط نمره 20 و رتبه 1 و مدال طلاي موفقيت و بقيه حتي نمره 19 و رتبه 2 و مدال نقره يك شكست تمام عيار به حساب مي آيد را ريختيم روي آب. 

 

اين آدم ها كه بهشان مي گويند كمالگرا، مستعد اهمال كاري هم هستند. آنها خيلي معيارهاي بالايي براي موفقيت دارند و اگر احتمال دهند كه به آن معيارها نرسند، انگيزه شان مي آيد پايين يا كلا بي خيال مي شوند يا فوقش كارشان را عقب مي اندازند.

 

  مشاوره كسب و كار  | آموزش ديجيتال ماركتينگ  |  | ساخت كسب و كار آنلاين  | ديجيتال ماركتينگ   | كسب درآمد اينترنتي   | كسب و كار اينترنتي  

 

بازاريابي محتوا   | آموزش سئو  |  افزايش ترافيك سايت  | افزايش نرخ تبديل سايت   | بهينه‌سازي نرخ تبديل سايت

ثبت نام در كوچينگ |  لايف كوچينگ 

 

3- خودشان را دست كم مي گيرند 

آدم هاي اهمال كار خودشان و كارهايشان را دست كم مي گيرند. وقتي تو كارهاي كوچكت را دست كم بگيري، خب معلوم است كه زمان انجام دادنش هم خيلي برايت اهميت ندارد. بالاخره زندگي روزمره از همين كارهاي كوچك و جزيي تشكيل شده و اگر همين ها را هم به حساب نياوريد، فقط خستگي آخر روز توي تنتان مي ماند و اهمال كاري مزمن توي روانتان.

 

4- نمي توانند نه بگويند 

خب پسر خوب! دختر خوب! يه نه ناقابل بگو و نه خودت را توي دردسر بينداز و نه ديگران را از انتظار ذله كن. بعضي از اهمال كارها كلا مهارت نه گفتن ندارند. به همه مي گويند بله و سر خودشان را شلوغ مي كنند و زمانشان را نمي توانند مديريت كنند و هي كار همه با هم عقب مي افتد. 

 

تازه اين بخش آگاهانه ماجراست، در ناخودآگاهتان شما داريد از كساني كه اين قدر كار ريخته اند روي سرتان انتقام مي گيريد و عمدا كارهايشان را عقب تر هم مي اندازيد. گفتم كه اهمال كارها آدم هاي پيچيده اي هستند. گفتم يا نگفتم؟

 

رازهاي برخورد با تنبلي

آدم هاي اهمال كار خودشان و كارهايشان را دست كم مي گيرند‎

 

اهمال كارها منطق ندارند 

اهمال كارها براي اهمال كاري خودشان، دليل هايي دارند. دليل هايي كه مي توان آنها را «باورهاي غيرمنطقي اهمال كارانه» ناميد. افراد اهمال كار اول بايد اين باورهاي غيرمنطقي را بشناسند تا بتوانند رفتارشان را تغيير دهند. جالب اينجاست كه اهمال كارها فكر مي كنند افراد موفق هم همين باورها را دارند، درصورتي كه افراد موفق هيچ كدام از اين باورها را ندارند.

 

اين باورها و وجه غيرمنطقي شان را اينجا رديف كرده ايم.

 

1- به تاخيرانداختن كارها باعث عملكرد دقيق و حفظ اعتماد به نفس مي شود. 

چالش: هميشه هم اين طور نيست. بعضي وقت ها به تعويق انداختن كارها موجب انجام  نشدنشان مي شود يا باعث مي شود به خاطر استرس زمان پايان كار غيردقيق تر انجام شود.

 

تغيير سريع باورها |  تكنيك تغيير باورها | تغيير باورها | قانون جذب در قرآن | تكنيك هاي فروش تلفني | 

 

 

2- تاخير، باعث مي شود فشار رواني از بين برود و شخص مي تواند آزادانه و آسان كارش را انجام دهد. 

چالش: تاخير گاهي خودش باعث فشار رواني است.

 

3- اين كاري است كه سال ها آن را انجام داده ام و تقريبا از آن خسته شده ام، پس ديگر ميلي به انجام آن ندارم. 

چالش: مشكل با كار تكراري را بايد خود كار حل كرد، نه با به تعويق انداختنش.

 

4- تاخير و انجام دادن كار در آخرين لحظات باعث صرفه جويي در وقتم خواهد شد. 

چالش: گاهي تبعات انجام كار در دقيقه نود خودش وقت گير است. در ضمن كار تمام نشده  خودش درگيري هاي ذهني ايجاد مي كند كه به صورت پنهان وقت آدم را مي گيرد.

 

5- امروز كاري بهتر و لذت بخش تر پيش رو دارم كه با از دست دادن آن معلوم نيست فردا چنين  وضعيتي داشته باشم، پس همان بهتر كه كار امروز را به فردا بيندازم. 

چالش: اين را لذت گراها خيلي باور دارند. اما واقعيت اين است كه هميشه كارهاي لذت بخش و  غيرلذت بخش محتملي در هر روز وجود دارند. اگر ما كلا كارهاي لذت بخش را ترجيح دهيم، هميشه بهانه اي براي به تعويق انداختن كارهاي غيرلذت بخش وجود دارد. ضمنا مي شود دنبال راه هايي براي لذت بخش تر كردن همان كارهاي ناخوشايند هم بود.

 

چه وقت هايي بايد اهمال كار باشيم؟ 

اهمال كاري هميشه هم بد نيست. خيلي وقت ها واقعا لازم است كه ما تصميم گيري هايمان را عقب بيندازيم تا بتوانيم تصميم بهتر و عاقلانه تري بگيريم. درست است كه اين موارد از بديهيات است اما باور كنيد بعضي ها همين بديهيات را رعايت نمي كند. اين چهار موقعيت كه در آن لازم است اهمال كار باشيم را عجول ها دقيق تر بخوانند.

 

1- وقتي وقتش نيست 

وقتي كه هيچ فشار زماني خاصي وجود نداشته باشد، لازم نيست كه فورا تصميم بگيريد. مثلا وقتي كه شما تازه 15 سالتان است، تصميم براي ازدواج اصلا ضروري نيست.

 

2- وقتي اطلاعات كافي نيست 

وقتي كه هنوز اطلاعات كافي نيست و تصميم گرفتن فوري اصلا عاقلانه نيست. مثلا وقتي كه مي خواهيد انتخاب رشته كنيد اما هنوز نمي دانيد در رشته هاي مختلف دانشگاه چه خبر است. البته يادتان باشد كه چيزي به نام «اطلاعات كامل» افسانه اي بيش نيست و اين جور وقت ها هم نبايد آن قدر وسواس به خرج دهيد و اطلاعات اضافي انبار كنيد.

 

3- وقتي كه موضوع خيلي پيچيده است 

بعضي وقت ها تصميم آن قدر پيچيده، چندبعدي و سرنوشت ساز است كه واقعا بهتر است براي تصميم گرفتن وقت بگذاريد و همه جوانب را بسنجيد. تصميم به ازدواج، طلاق و بچه دارشدن در سطح اول و تصميم به تغيير رشته، تغيير شغل، تغيير محل كار يا زندگي در سطح دوم اين تصميم ها هستند.

 

4- وقتي كه اولويت هاي دوفوريتي ديگري هم هستند 

بعضي وقت ها ما يك تصميم معمولي بايد بگيريم اما ناگهان اتفاقي مي افتد كه تصميم گرفتن درمورد آن اولويت بيشتري دارد. مثلا وقتي كه يكي از اعضاي خانواده تصادف كرده است، تصميم گيري درباره خريدن لپ تاپ را بايد عقب انداخت. 

 

حتما مي گوييد اينكه معلوم است! نه جانم معلوم نيست! خيلي ها به همين راحتي اين اولويت ها را تشخيص نمي دهند يا آن قدر خود خواهند كه خودشان نمي خواهند تشخيص دهند.

 

با اهمال كاري چه كار كنيم؟

به گمانم اگر مطلب را تا حالا درست گرفته باشيد، اصلا نيازي به اين بخش پيشنهادها نيست. اما به هر حال تنبلي است و هزار درد بي درمان. اين چندتا راهكار براي غلبه بر اهمال كار درونتان پيشنهاد مي شود.

 

1- اهمال كاريتان را بشناسيد! 

بدانيد چه نوع اهمال كاري هستيد. فعال يا منفعل؟ هميشگي يا موقت؟ اگر يك اهمال كار هميشگي منفعل هستيد، لازم است كه برويد مرحله بعد وگرنه با اهمال كاري خوبتان حال كنيد.

 

2- خوبي و بدي اهمال كاريتان را رديف كنيد 

كدام كارهاست كه آنها را به تاخير مي اندازيد؟ اين كارها را يكي يكي يادداشت كنيد، بعد جلويش يك جدول خوبي ها و بدي ها بكشيد و ببينيد هركدام از اين كارها چه قدر سود د ارد و چه قدر زيان. اين جوري ميزان ضرري كه كرده ايد درست تر تخمين زده مي شود.

 

4- برنامه بريزيد 

حالا كه به عمق ورشكستگي خود پي برديد، مي توانيد بنشينيد مثل بچه آدم براي «برون رفت از بحران» (اسمايلي كارشناس هاي بخش خبري تلويزيون خودمان). برنامه بريزيد. براي برنامه ريزي هم كارهاي عقب مانده تان را به قول علما «الاهم و في الاهم» كنيد، يعني اولويت ها را معلوم كنيد، بعد براي انجامشان برنامه بريزيد.

 

5- هدف ها را لقمه لقمه كنيد 

خيلي وقت ها چون كه فقط رسيدن به هدف هاي درشت درشت به ما حال مي دهد، كلا با زندگي روزمره حال نمي كنيم. هر روز كه آدم به يك هدف بزرگ نمي رسد. براي همين هم كارهاي كوچك راهي عقب مي اندازيم. به جاي هدف هاي بزرگ، هدف هاي كوچكتر و كوتاه مدت تر را انتخاب كنيد؛ مثلا براي هدف كلي و وسيعي مثل ادامه تحصيل بايد هدفتان را آن قدر خرد كنيد تا به هدف هاي كوچكي مثل «پرسيدن درباره منابع از فلان افراد» و «خريدن منابع از فلان كتابفروشي در فلان بازه زماني» برسيد.

 

6- به خودتان جايزه بدهيد 

هركدام از كارهاي كوچك يا بزرگي كه تا به حال عقب افتاده بودند را كه انجام داديد خودتان را تشويق كنيد تا ادامه راه برايتان خوشايند باشد.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۰۹:۱۴ توسط:مدير سايت موضوع:

زندگي را زيباتر ببينيد‎


نكاتي براي زندگي زيبا

 

گاهي زندگي در انواع زيبايي ها غرق است و گاهي هم رنگي به جز زشتي و سياهي ندارد‎

 

زندگي هر انساني پستي ها و بلندي هاي خاص خودش را دارد، همه ي ما گاهي زندگيمان در انواع زيبايي ها غرق است و گاهي هم رنگي به جز زشتي و سياهي ندارد.

 

همه ي ما فرزندان آدم اينگونه ايم، فرقي هم بينمان نيست، به قول شاعر:

در اين دنيا دل بي غم نباشد                        اگر باشد، بني آدم نباشد 

 

 

 

اما چگونه است كه برخي آدم هاي دور و برمان، هميشه مي خندند، هميشه شادند و بدبختي و غم و اندوه در دلشان راه ندارد؟ 

چند وقتي است كه جمله ي پر مفهومي قبل از پيام هاي بازرگاني تلويزيون، روي صفحه، جا خوش مي كند: هيچوقت ظاهر زندگي خود را با باطن زندگي ديگران، مقايسه نكن. خوشبختانه همه ي ما يك سيلي داريم كه سعي مي كنيم صورتمان را با آن سرخ نگه داريم، شايد اين سيلي است كه صورت آنهايي كه تصور مي كنيم خيلي خوشبخت اند را، سرخ نگه داشته، خدا مي داند...

 

در اينجا مي خواهيم چند راهكار به شما نشان دهيم كه زندگيتان را شاد، رنگي و زيباتر مي كند.

 

راه اول، توجه به داشته ها

نعمت هايي كه خدا به شما داده را بنويسيد، همه را، ريز به ريز، چيزهايي كه داريد را هم بنويسيد، مثلا ننويسيد، سلامتي! بنويسيد، داشتن چشم، گوش، توانايي صحبت كردن، بوييدن، چشيدن، فاميلي داشتيم كه تصادف سختي كرده بود و از آن به بعد، ديگر نمي توانست مزه ي غذا ها را تشخيص دهد!!! فرض كنيد نتوانيد طعم شيرين غذا ها را بچشيد و لذت ببريد و يا كباب و قورمه سبزي را نتوانيد ببوييد! فاجعه است.

 

تصور كنيد سقفي بالاي سرتان نبود، خوراكي در يخچال نداشتيد، آب خانه قطع بود، گازي براي گرم شدن نداشتيد و ... اينها همه نعمت است و شايد مهمترين آنها، شخصي باشد كه شما دوستش داريد و او دوستتان دارد، در هنگام سختي ها مي توانيد روي او حساب كنيد و خلاصه در اين دنيا، تنها نيستيد.

 

 تغييرسريع باور | باور چيست؟ | تكنيك هاي فروش |  آموزش فروش | آموزش تكنيك هاي فروش | قانون درخواست | قانون جذب |  استفاده از قانون جذب 

 

 

اگر ريز به ريز به داشته هايتان توجه كنيد، نداشته ها رنگ مي بازند و كمتر ناراحتتان مي كند، شايد خيلي چيزها هم نداشته باشيد، ولي در اينجا هدف ما، زيباتر ديدن زندگيست، پس فقط به داشته هايتان فكر كنيد.

 

دوم، رفت و آمد

سعي كنيد رفت و ‌آمدهايتان را زياد كنيد، با فاميل، دوست، همسايه و ... حتما لازم نيست كه شام و ناهار باشد، به صرف يك چاي و شيريني، يا اصلا ناهار باشد، اما يك الويه ي ساده، يا آش! به بهانه هاي مختلف به آشنايانتان سر بزنيد و از آنها دعوت كنيد كه به منزلتان بيايند، رفت و آمد و دور هم بودن و شلوغي، به شدت مي تواند هورمون سروتونين كه هورمون شادي و زيباتر كردن زندگيست را در شما بالا ببرد.

 

 

زندگي را زيباتر ببينيد‎

 

برنامه اي منظم

به خودتان رحم نكنيد، يك برنامه ي كاري سفت و سخت براي خودتان ترتيب بدهيد و سعي كنيد كه آن را انجام بدهيد، مثلا صبح ساعت 8 بيدار شويد، صبحانه، پياده روي، كتاب خواندن، تهيه ي غذا، كار، خريد، سر زدن به فاميل، شركت در جلسات مذهبي، علمي، ‌اموزشي و ... اصلا وقتي براي بيكاري نگذاريد، اينقدر برنامه تان را شلوغ كنيد كه شب كه به رختخواب رفتيد، فرصت غصه خوردن و فكر كردن نداشته باشيد، در جا بيهوش شويد!

 

انجام كارهايي كه شادتان مي كند

چه كاري به شما آرامش مي دهد؟ بافتن يك شال گردن؟ درست كردن يك غذا؟ ديدن يك فيلم؟ نوشتن خاطرات روزانه؟ قران خواندن؟ چرخ زدن در اينترنت؟ بازي كردن با بچه ها؟ انجام كارهاي خيريه؟ رفتن به گردش؟ سعي كنيد در برنامه ي روزانه تان، كارهايي كه شما را شاد مي كند را حتما بگنجانيد، در ادامه، به كلام بزرگان براي شاد شدن دلتان، گوش دهيد، اكثر آنها گفته اند انجام كارهاي خير و كمك كردن به ديگران، دلتان را شاد و رنگي مي كند. خيلي كار سختي نيست، شايد با يك نان خريدن و هديه دادن آن به همسايه، به يك ظرف ميوه مهمان كردن رفتگر محل، با يك راه دادن ساده به ماشين عقبي و ... دلتان به اندازه ي يك دنيا زيبا شود.

 

معنويات را ناديده نگيريد

اين كه در شبانه روز با خداي خودت خلوت مي كنيم، چند آيه قرآن مي خوانيم، ‌دعا مي كنيم و از خدا طلب خير براي خودت و اطرافيانت مي كنيم، انچنان آرامش و زيبايي به زندگيمان مي دهد كه با هيچ چيز قابل قياس نيست، لحظه هاي مناجات هاي يواشكي با خدا، از زيباترين لحظات زندگي هر بنده اي با معبودش است، آن را به آساني از دست ندهيم. 

جذب خواسته ها | اثبات قانون جذب | جذب ثروت  | 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۰۶:۵۱ توسط:مدير سايت موضوع:

آنتي ويروس


آنتي‌ويروس يكي از محبوب‌ترين نرم‌افزارهاي كامپيوتري محسوب مي‌شود كه بسياري از كاربران و كارشناسان، استفاده از آن را الزامي مي‌دانند.

احتمالا از اولين روزهايي كه با كامپيوتر شخصي كار كرده‌ايد، با اصطلاح آنتي‌ويروس و نرم‌افزار آنتي‌ويروس آشنا شده‌ايد. از سال‌هاي ابتدايي دهه‌ي ۱۹۹۰ كه دوران اوج‌گيري كامپيوترهاي شخصي بود، آنتي‌ويروس‌ها به‌عنوان ابزارهاي الزامي و پيش‌فرض سيستم‌‌هاي كامپيوتري شناخته مي‌شدند. با گذشت زمان و پيشرفت مجرمان سايبري و توسعه‌ي ابزارهاي نفوذ حرفه‌اي‌تر، آنتي‌ويروس‌ها هم پيچيده‌تر و پيشرفته‌تر شدند. امروز هم اگر از يك متخصص فناوري مشاوره‌اي براي بهبود عملكرد و امنيت كامپيوتر شخصي (يا حتي گوشي هوشمند) خود بگيريد، احتمالا با پيشنهاد نصب آنتي‌ويروس روبه‌رو مي‌شويد.

باوجود تمايل زياد كاربران به استفاده از آنتي‌ويروس در كامپيوترهاي شخصي و گوشي‌هاي هوشمند، برخي كارشناسان نياز چنداني به استفاده از آن‌ها نمي‌بينند. درواقع اگر شما مراقب رفتارها و فعاليت‌هاي خود در فضاي آنلاين و آفلاين باشيد، آنتي‌ويروس شما وظايف آن‌چنان دشواري نخواهد داشت و تنها در پس‌زمينه‌ي سيستم، درحال آماده‌باش مي‌ماند. البته در همان حالت هم آنتي‌ويروس كارهاي زيادي انجام مي‌دهد.

پاسخ به سول آنتي‌ويروس چيست و چگونه كار مي‌كند، بسته به شركت سازنده‌ي نرم‌افزار و روش‌هاي امنيتي موردنظر آن‌ها، تفاوت پيدا مي‌كند. به‌هرحال هر شركت امنيتي راهكارهاي خاص خود را در مقابله با انواع بدافزار دارد و شايد حتي تعريفي متفاوت از آنتي‌ويروس داشته باشد. به‌هرحال آنتي‌ويروس‌ها رويكردهاي مشتركي هم در مقابل مجرمان سايبري دارند كه دست يافتن به تعريف مشترك را آسان‌تر مي‌كند. درنهايت آشنايي با روش كاركرد آن‌ها مي‌تواند در انتخاب بهترين نرم‌‌افزار آنتي‌ويروس براي كاربرد شخصي يا تجاري،‌ كارساز باشد.

نرم افزار آنتي ويروس

آنتي‌ويروس چيست؟

نرم‌افزار آنتي ويروس يا در تعريف دقيق‌تر و به‌روز‌تر آنتي‌مالور (ضد بدافزار) ابزاري است كه بر اپليكيشن‌هاي موجود در كامپيوتر شخصي يا گوشي هوشمند، نظارت مي‌كند. آنتي‌ويروس به‌دنبال اپليكيشن‌هايي مي‌گردد كه نبايد در دستگاه شما نصب شده باشند و به‌نوعي ناشناس و مزاحم هستند. آنتي‌ويروس‌ها از روش‌هاي گوناگون استفاده مي‌كنند تا فايل‌هاي شخصي همچون اسناد متني را از فايل‌ها و اپليكيشن‌هاي مخرب متمايز كنند. به‌هرحال آنتي‌ويروس بايد تفاوت بين يك فايل ورد و يك بدافزار مزاحم نمايش‌دهنده‌ي تبليغات را به‌خوبي بشناسد. به‌علاوه اگر يك اپليكشن قانوني و رسمي مورد نفوذ مجرمان سايبري قرار بگيرد و به‌عنوان ابزار سوءاستفاده بهره‌برداري شود، آنتي‌ويروس بايد آن را شناسايي كند.

آنتي‌ويروس پس از شناسايي فايل مخرب، آن را قرنطينه يا حذف مي‌كند

برخي از نرم‌افزارهاي آنتي‌ويروس، عملكرد آني و زنده دارند كه به‌صورت خودكار، جلوي اجرا شدن ويروس‌ها و بدافزارها را مي‌گيرند. به‌علاوه، آن‌ها حتي مانع از مرور وب‌سايت‌هاي مخرب يا بازكردن ايميل‌هاي حاوي بدافزار مي‌شوند. برخي ديگر كه در دسته‌ي ابزارهاي ترميمي قرار مي‌گيرند، بايد در دوره‌هاي زماني منظم اجرا شوند تا سيستم را اسكن كنند. درواقع آن‌ها پس از آلوده شدن سيستم وارد عمل مي‌شوند.

پس از اينكه نرم‌افزار آنتي‌ويروس، يك فايل مخرب بدافزاري را در سيستم شما شناسايي مي‌كند، پيشنهادهاي گوناگوني براي مقابله با آن ارائه مي‌كند. پيشنهادها عموما شامل قرنطينه كردن (غيرفعال‌سازي عملكرد اصلي نرم‌افزار) يا حذف كردن كامل مي‌شود. اگرچه حذف كردن كامل بدافزار، ابزاري عالي براي جلوگيري از آلوده شدن سيستم محسوب مي‌شود، قرنطينه كردن به شركت توليدكننده‌ي نرم‌افزار اجازه مي‌دهد تا تحليلي عميق‌تر روي آن داشته باشد. تحليل عميق‌تر باعث توسعه‌ي بهتر نسخه‌هاي بعدي آنتي‌ويروس و بهينه‌سازي سيستم مقابله مي‌شود.

آنتي ويروس

آيا به نرم‌افزار آنتي‌ويروس نياز داريد؟

سيستم‌هاي عامل مدرن، عموما با ابزارهاي امنيتي پيش‌فرض ارائه مي‌شوند. به‌عنوان مثال مي‌توان به فايروال‌هاي پيش‌فرض يا ابزاري همچون ويندوز ديفندر (Windows Defender) در سيستم‌عامل مايكروسافت اشاره كرد. ابزارهاي مذكور، از اجرا شدن ويروس‌ها در سيستم‌عامل جلوگيري مي‌كنند. با بهره‌مندي از ابزارهاي پيش‌فرض، مي‌توان ادعا كرد كه خطر خاصي كاربران را تهديد نمي‌كند. البته آن‌ها به‌هرحال بايد اقدام‌هاي امنيتي مرسومي همچون پرهيز از كليك كردن روي لينك‌هاي مشكوك، دانلود كردن فايل‌هاي مشكوك و اتصال حافظه‌هاي جانبي را انجام دهند. از اقدام‌هاي امنيتي شديد سطح كاربر نيز مي‌توان به اجراي نرم‌افزارها و فايل‌هاي جديد روي ماشين مجازي اشاره كرد.

باوجود تمام تمهيدات امنيتي، برخي اوقات خطرهايي جديد، كاربران دنياي فناوري را تهديد مي‌كند. به‌عنوان مثال نفوذ به سرورهاي قانوني و مورد اعتماد يا آسيب‌پذيري در شبكه‌ي واي‌فاي يك كاربر، مي‌تواند بهانه‌اي براي نفود و خراب‌كاري يك مجرم سايبري باشد. درنتيجه استفاده كردن از يك آنتي‌‌ويروس قوي در كنار ابزارهاي امنيتي پيش‌فرض سيستم‌عامل و رعايت پيش‌نيازهاي امنيتي، شما را در برابر تهديدهاي خاص، مقاوم مي‌كند. در بدترين حالت، آنتي‌ويروس به شما اطمينان مي‌دهد كه در مقابل تهديدهاي خاص همچون باج‌افزار، مقاوم هستيد. در بهترين حالت هم اين ابزار امنيتي، پيش از اجرا شدن نرم‌افزارهاي مخرب، امنيت سيستم شما را حفظ مي‌كند.

اگرچه در ميان بهترين‌ آنتي‌ويروس‌هاي موجود در بازار، نمونه‌هاي پولي نيز وجود دارد، اما بسياري از آنتي‌ويروس‌ها هم در نسخه‌هاي رايگان به بازار عرضه مي‌شوند كه نيازهاي كاربر عادي را به‌راحتي برطرف مي‌كنند. درنهايت، كارشناسان امنيتي پيشنهاد مي‌دهد كه حداقل از يك آنتي‌ويروس پايه‌اي در سيستم خود استفاده كنيد تا حداقل‌هاي امنيتي در سيستم‌عامل پياده شوند. از ميان مشهورترين نرم‌افزارهاي آنتي‌ويروس كنوني، مي‌توان به بيت‌ديفندر، آواست، كسپرسكي، اويرا، نود ۳۲ و مالوربايتس اشاره كرد. قطعا گزينه‌هاي متعدد ديگري هم در بازار وجود دارند كه مي‌توانيد آن‌ها را خريداري كرده يا از نسخه‌هاي رايگان بهره‌مند شويد.

Antivirus

آنتي‌ويروس چگونه كار مي‌كند؟

نرم‌افزارهاي آنتي‌ويروس از سال‌ها پيش تاكنون بسيار تكامل يافته‌اند. نسخه‌هاي اوليه، نرم‌افزارهايي بودند كه تنها توان مقابله با فهرستي مشخص از ويروس‌ها را داشتند. امروزه باوجود ميليون‌ها بدافزار متفاوت در دنياي فناوري، قطعا به ابزارهاي پيشرفته‌تري نياز داريم. آنتي‌ويروس‌هاي امروزي بسيار پيشرفته‌تر و گسترده‌تر از نسخه‌هاي پيشين عمل مي‌كنند. بهترين نسخه‌هاي موجود، تركيبي از روش‌هاي گوناگون را براي شناسايي و مقابله با تهديدهاي نرم‌افزاري پياده‌سازي مي‌كنند. درنهايت، سه تاكتيك اصلي براي مقابله با بدافزارها وجود دارد كه در ادامه شرح مي‌دهيم.

روشي مبتني بر اثر يا امضاي ويروس (Signature)

يكي از مشهورترين و قديمي‌ترين روش‌هايي كه براي مقابله با انواع ويروس و بدافزار استفاده مي‌شود، از ساختار يا اثر كد ديجيتالي آ‌نها استفاده مي‌كند. در اين روش، اگر كد ديجيتالي خاصي در ويروس ديده شود، عمليات قرنطينه يا حذف كردن اجرا خواهد شد. درواقع مي‌توان آن را شبيه به مقابله با افراد خلاف‌كار براساس اثر انگشت دانست. نكته‌ي مثبت اين روش آن است كه پس از شناسايي يك ويروس،‌ مي‌توان مشخصات آن را در ديتابيس اثر ويروس نرم‌افزار وارد كرد تا در زمان اسكن سيستم‌‌هاي ديگر، آنتي‌ويروس به‌دنبال اثرهاي مشابه باشد.

نقطه‌ي ضعف روش اثر يا Signature اين است كه در برابر بدافزارها و تهديدهاي جديد، كارايي ندارد. درواقع حداقل يك نفر يا سيستم بايد توسط ويروس آلوده شود تا آنتي‌ويروس درصورت شناسايي بدافزار، مشخصات آن را به ديتابيس خود وارد كند. همين فرايند، يعني به‌روز كردن ديتابيس، به‌عنوان دليل اصلي به‌روزرساني اكثر آنتي‌ويروس‌ها شناخته مي‌شود. باتوجه به اينكه روزانه صدها هزار ويروس جديد توسعه مي‌يابند، براي حفاظت از سيستم‌ها قطعا به روش‌هاي بيشتر و پيچيده‌تري نياز خواهيم داشت.

شناسايي رفتار

يكي از روش‌هاي مدرن براي شناسايي و حذف ويروس‌ها و بدافزارهاي شناخته‌شده يا جديد، از شناسايي رفتار بهره مي‌برد. شناسايي رفتار به‌جاي بررسي كدهاي نرم‌‌افزار، روش عملكرد آن را مورد مطالعه قرار مي‌دهد. روشي كه يك كاربر از سيستم‌‌عامل استفاده مي‌كند يا روش عملكرد سيستم‌عامل در موقعيت‌هاي گوناگون، به‌راحتي قابل‌تعريف و شناسايي است. درمقابل، ويروس‌ها و بدافزارها رفتارهايي خاص از خود نشان مي‌دهند كه شبيه به رفتار روزمره‌ي كاربران نيست.

باگ امنيتي

يك بدافزار شايد در عملكرد ابتدايي تلاش كرده تا راهكارهاي ضد ويروس يا ضد بدافزار موجود در سيستم را غيرفعال كند. ويروس مذكور، براي انجام اين رفتار عموما بدون كسب اجازه از كاربر، به‌محض اجرا شدن سيستم‌عامل، كار خود را انجام مي‌دهد. از رفتارهاي ديگر مي‌توان به اتصال به سرورهاي خارجي و دانلود فايل‌هاي خاص اشاره كرد. تحليل‌هاي رفتاري، به‌دنبال چنين رويكردهايي در نرم‌افزارها هستند و حتي رويكردهاي احتمالي و بالقوه‌ي انجام رفتار را هم تحليل مي‌كنند. به‌محض شناسايي رفتار مشكوك، نرم‌‌افزار قرنطينه يا حذف مي‌شود.

تركيب روش‌هاي گوناگون، مقابله با ويروس‌ها را در نرم‌افزارهاي امنيتي بهبود مي‌بخشد

روش شناسايي رفتار هم نقاط ضعف خاص خود را دارد و حتي در برخي موارد از روش شناسايي اثر ضعيف‌تر عمل مي‌كند؛ اما به‌هرحال وجود آن در كنار روش‌هاي ديگر، به تكميل شدن نرم‌افزار آنتي‌ويروس كمك مي‌كند. به‌عنوان مثال، حمله‌هاي باج‌افزاري كه فايل‌هاي موجود در سيستم را رمزنگاري كرده و براي ارائه‌ي كليد رمزگشايي، باج درخواست مي‌كنند، نياز به واكنش سريع دارند. عموما روش شناسايي اثر در واكنش به آن‌ها كارساز نيست و روش شناسايي رفتار، عملكرد بهتري دارد. درواقع روش شناسايي رفتار، عمليات رمزنگاري را شناسايي و متوقف مي‌كند.

يادگيري ماشين

يادگيري ماشين از عبارت‌هاي مصطلح اين روزها در دنياي هوش مصنوعي محسوب مي‌شود. آموزش دادن كارهاي خاص به كامپيوترها، هميشه دشوار و نيازمند زمان بوده است. ازطرفي يادگيري ماشين امروزه به كامپيوترها امكان مي‌دهد تا خودشان، به خودشان آموزش دهند. همين فرايند، در آنتي‌ويروس‌هاي مدرن استفاده مي‌شود و لايه‌اي پيچيده‌تر به فرايند حفظ امنيت آن‌ها اضافه مي‌كند.

آنتي ويروس

نرم‌افزار آنتي‌ويروسي كه از يادگيري ماشين بهره مي‌برد، كد اپليكيشن را تحليل مي‌كند و براساس درك خود از برنامه‌هاي سالم يا مخرب، تصميم‌گيري مي‌كند. روش مذكور كه از كارآمدترين روش‌هاي بهره‌مندي از هوش مصنوعي محسوب مي‌شود، در كنار تكنيك‌هاي ديگر باعث تكميل شدن آنتي‌ويروس خواهد بود. امروزه يادگيري ماشين آن‌چنان كارآمد شده است كه برخي شركت‌هاي امنيتي تنها از آن روش براي مقابله با ويروس‌ها استفاده مي‌كنند.

روش يادگيري ماشين نياز به اتصال اينترنتي دارد تا هوش مصنوعي موجود در نرم‌افزار، از ديتابيس‌هاي اطلاعاتي متصل به سرورهاي ابري براي شناسايي نرم‌افزارهاي مخرب استفاده كند. درنهايت، اين روش با سرعت زيادي نسبت به روش‌هاي انساني تكامل پيدا مي‌كند و در نرم‌افزارهاي آنتي‌ويروس مدرن، شاهد بهره‌برداري حرفه‌اي از آن هستيم.

اسكن كامپيوتر با آنتي‌ويروس

آنتي‌ويروس‌ها دو نوع اسكن براي شناسايي و مقابله با فايل‌هاي ويروسي انجام مي‌دهند. يك نوع از اسكن كه هميشه جريان دارد، به‌نام‌هاي گوناگون اسكن آني يا هميشگي (On-Acces, Resident, Real-Time, Background يا هر نام مشابه) شناخته مي‌شود. در اين وضعيت، آنتي‌ويروس هميشه در پس‌زمينه اجرا مي‌شود و هر فايلي كه توسط كاربر باز شود را بررسي مي‌كند. وقتي آنتي‌ويروس در پس‌زمينه فعال باشد، زماني‌كه روي يك فايل اجرايي EXE كليك مي‌كنيد، ظاهرا نرم‌افزار به‌سرعت باز مي‌شود، درحاليكه اين‌گونه نيست. پيش از اجراي نرم‌افزار، آنتي‌ويروس آن را به‌صورت كامل با روش‌هاي بالا بررسي مي‌كند.

اسكن با آنتي ويروس

علاوه بر فايل‌هاي اجرايي، انواع ديگر فايل نيز به‌صورت خودكار و در پس‌زمينه توسط آنتي‌ويروس بررسي مي‌شوند. به‌عنوان مثال، آرشيوهاي با فرمت ZIP و RAR و فايل‌هاي ورد نيز تحت بررسي قرار مي‌گيرند تا حاوي فايل‌هاي فشرده‌ يا ماكرو مخرب نباشند. كاربران مي‌توانند براي افزايش نسبي سرعت سيستم خود، اسكن پس‌زمينه را در آنتي‌ويروس غيرفعال كنند كه البته اقدام مناسبي نيست و امنيت را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

نوع ديگر اسكن سيستم توسط آنتي‌ويروس، اسكن كامل نام دارد. اگر اسكن پس‌زمينه در نرم‌افزار شما فعال باشد، عموما به اسكن كامل سيستم نيازي پيدا نمي‌كند، چون روش اول به‌صورت خودكار هر فايل مخربي را شناسايي مي‌كند. به‌هرحال اسكن كامل در مواقعي مانند زماني‌كه آنتي‌ويروس را به‌تازگي نصب كرده‌ايد، پيشنهاد مي‌شود. اكثر نرم‌افزارهاي آنتي‌ويروس هم ابزار زمان‌بندي اسكن كامل دارند كه به‌صورت دوره‌اي، سيستم را اسكن مي‌كند.

مقاله‌هاي مرتبط:

برخي اوقات آنتي‌ويروس‌ها در تشخيص بدافزارها دچار اشتباه مي‌شوند. به‌هرحال حجم زيادي از نرم‌افزار با انواع كدنويسي و عملكرد در دنياي فناوري وجود دارد كه احتمال خطا را در آنتي‌ويروس‌ها افزايش مي‌دهد. برخي اوقات نرم‌افزار آنتي‌ويروس يك فايل را مخرب تشخيص مي‌دهد، درحاليكه فايل مذكور، سالم است. چنين رخدادي را به‌نام False Positive مي‌شناسيم. برخي آنتي‌ويروس‌ها حتي فايل‌هاي سيستمي سيستم‌عامل يا اپليكيشن‌هاي متفرقه‌ي مشهور يا حتي فايل‌هاي خودشان را ويروس تشخيص مي‌دهند. چنين تشخيص‌هاي اشتباهي منجر به ايجاد اختلال در عملكرد برنامه‌ها مي‌شود و تاكنون مثال‌هاي متعددي از آن را در اخبار خوانده‌ايم.

تشخيص‌هاي اشتباه آنتي‌ويروس‌ها، رخدادهاي آن‌چنان مرسومي نيستند. درواقع در اكثر مواقع بايد به تشخيص آنتي‌ويروس اعتماد كنيد. اگر پس از تشخيص، هنوز شك داشتيد كه فايلي به‌اشتباه ويروس ناميده شده است، مي‌توانيد آن را با بارگذاري در سرويس VirusTotal گوگل، آزمايش كنيد. اين سرويس، فايل را با آنتي‌ويروس‌هاي متعدد اسكن كرده و نتيجه‌ي هركدام را به شما اعلام مي‌كند.

همان‌طور كه گفته شد، با رعايت اصول اوليه‌ي امنيتي خصوصا در اينترنت، مي‌توان از آلوده شدن به بسياري از بدافزارها جلوگيري كرد. ازطرفي اگر به‌دنبال لايه‌ي امنيتي قوي‌تري در سيستم‌عامل خود هستيد و با كمي كند شدن سرعت آن مشكلي نداريد، نرم‌افزارهاي آنتي‌ويروس مدرن، بسيار كارآمد خواهند بود. به‌علاوه، استفاده از آنتي‌ويروس در سيستم‌هاي سرور و سيستم‌هاي با عملكرد حياتي، قطعا توصيه مي‌شود.

نظر شما چيست؟ آيا حتما بايد از آنتي‌ويروس استفاده كنيم؟

بيشتر بخوانيد:

بيوگرافي جون آلميدا، ويروس‌شناس اسكاتلندي كاشف اولين ويروس كرونا

محققان امنيتي سرانجام جزئيات بدافزار سرسخت اندرويدي xHelper را كشف كردند

ايالات متحده از اطلاعات مكان‌يابي تبليغات موبايل براي مطالعه نحوه گسترش كرونا بهره مي‌گيرد

واتساپ در حال آزمايش ويژگي جديدي براي مبارزه با انتشار اخبار جعلي است

شستن صحيح دست با كمك متن موسيقي مورد علاقه و مقابله با شيوع ويروس كرونا

منبع HOWTOGEEK DIGITALTRENDS

تگ هاMALWAREVIRUSآنتي ويروسآنتي‌ويروس


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۰۶:۰۶ توسط:مدير سايت موضوع:

هدف خود را مشخص كنيد‎


براي رسيدن به هدف

هدف خود را مشخص كنيد‎

 

انگيزه اولين عنصر تشكيل‌دهنده رفتار در ما آدم‌هاست، وقتي مي‌پرسيم فلان شخص چرا فلان كار را انجام داد؟ دنبال انگيزه او از رفتارش هستيم. انگيزه وادارمان مي‌كند كاري را كه واقعا دوست داريم انجام دهيم يا به هدفي كه واقعا داريم برسيم، اما اين مهم است كه بفهميم چگونه در خود انگيزه ايجاد كنيم و به هدف برسيم.

 

در اين نوشته مي‌خواهيم درباره سه گام مهمِ تمركز، رشد اعتماد به نفس و ثابت قدم بودن كه در ايجاد انگيزه موثر هستند، با شما صحبت كنيم. همراه ما باشيد تا ببينيم چگونه بايد در خودمان انگيزه ايجاد كنيم.

 

موقعي كه ترسيده‌ايد، فكر نكنيد 

به اين مورد كاملا توجه كنيد! همه ما مي‌دانيم كه افكار منفي بد هستند؛ اما اغلب اوقات حواس‌مان نيست كه داريم به آنها پروبال مي‌دهيم. هميشه فكرمان مشغول چيزهايي است كه نمي‌خواهيم، اين جمله براي‌تان آشنا نيست؟! بله اتفاقا اين بدترين چيزي است كه هميشه هم اتفاق مي‌افتد؛ دقيقا روي چيزي متمركزيم كه نمي‌خواهيم. البته اين مساله كاملا طبيعي است! اما ذهن ما از كجا بايد بداند كه ما به چيزي فكر مي‌كنيم كه نمي‌خواهيمش؟ پس باز هم به كار خودش ادامه مي‌دهد و همان‌ها را به سمت خود مي‌كشد؛ حتي اگر نخواهيم‌شان! از طرفي كدام‌تان كسي را مي‌شناسيد كه براي چيزي كه نمي‌خواهد تلاش كند؟ وقتي چيزي را نمي‌خواهيد آيا براي رسيدن به آن تصميم مي‌گيريد؟! در نهايت تمام اينها دست به دست هم مي‌دهد تا شما هيچ كاري نكنيد.پس ترس به چند دليل مضر است؛ اول اينكه شما را بي‌انگيزه مي‌كند، هدف منفي چيزي نيست كه شما برايش تلاش كنيد. نكته بعدي اين است كه افكار منفي كه از ترس مي‌آيند، خسته‌كننده و طاقت‌فرسا هستند. «ترس» انرژي شما را كم مي‌كند و در حالت نگراني مداوم نگه‌تان مي‌دارد و وقتي خسته و نگران باشيد، بي‌انگيزه مي‌شويد.

 

هدف خود را مشخص كنيد 

برنامه ريزي يكي از اصول فراموش‌نشدني كار است. خوب فرض مي‌كنيم كه شما افكار مثبتي داريد. اما همان‌طور كه گفتيم چون ذهن‌مان تشخيص نمي‌دهد ما مثبت فكر مي‌كنيم يا منفي و فقط كلمات و احساسات مربوط به آنها را دريافت مي‌كند، بايد بدانيم چگونه و درباره به چه موضوعاتي فكر كنيم. نكته مهم اين است كه براي هر هدفي بايد چند نمونه برنامه كارامد داشته باشيد. مي‌دانم اين يكي از سخت‌ترين كارهاي دنياست اما براي رسيدن به هدف‌تان بايد بين تمام موارد هماهنگي ايجاد كنيد و انجام‌شان دهيد. اگر واقعا اين هدف مد نظر شماست، بايد اول ببينيد دقيقا چه مي‌خواهيد و چه برنامه‌اي براي تحققش داريد، اگر واقعا بخواهيد راهش را هم پيدا مي‌كنيد. مگر اينكه نخواهيد هدفي داشته باشيد كه از آن انگيزه‌اي به وجود بيايد.

 

جذب ثروت | قانون جذب ثروت | تكنيك تغيير باورها | تغيير باورها |  افزايش فروش محصولات  | يادگيري تكنيك هاي فروش  | تكنيك تجسم  | تكنيك استفاده از تجسم خلاق | وسواس چيست؟  |  قانون جذب ثروت | قانون جذب عشق  |  قانون جذب | جذب |  آموزش قانون جذب  | قانون راز  | فركانس ثروت  | درمان استرس  | درمان افسردگي

 

يك هدف داشته باشيد

به قول قديمي‌ها پله‌ها را يكي‌يكي بالا برويد. اگر يك ليست بلندبالا از اهداف‌ داشته باشيد، تنها اتفاقي كه مي‌افتد اين است: استرس مي‌گيريد، بي‌خيال همه‌شان مي‌شويد، دچار رفتار اجتنابي مي‌شويد و رسيدن به هدف را به بعد موكول مي‌كنيد. اما اگر قدم به قدم و يكي يكي به اهداف‌تان فكر كنيد شدني‌تر خواهند بود. مي‌توانيد روي يكي تمركز كنيد، به آن برسيد و سراغ بعدي برويد. اگر نتوانيد روي يك هدف خاص تمركز كنيد، نمي‌توانيد روي خودتان متمركز شويد پس انگيزه‌اي در كار نخواهد بود. اهداف‌تان را به اهداف كوچك‌تر و كوتاه‌مدت تقسيم كنيد تا امكان رسيدن به آنها بيشتر شود. سعي كنيد يك برنامه بريزيد و كم‌كم به هدف‌تان نزديك شويد.

 

خودتان را سرگرم كنيد 

ممكن است شما خيلي وقت‌ها كارهايي انجام داده باشيد و از انجام آنها ناراضي باشيد. اشكالي ندارد، گذشته ديگر گذشته است. لزومي ندارد مدام خودتان را شماتت كنيد. دست از سر خودتان برداريد. اگر موفق شويد اين كار را بكنيد، مي‌توانيد تجربيات بدتان را هم مثل افكار منفي رها كنيد. سعي كنيد براي خودتان سرگرمي‌هاي تازه به‌وجود بياوريد و به همه چيز با ديد منطقي نگاه كنيد، آن‌ وقت چيزهاي بد هم مثل بقيه چيزها مي‌گذرند و آن‌قدرها آزارتان نمي‌دهند.

 

درباره انگيزه‌تان مطالعه كنيد 

يكي از راه‌هاي مطالعه درباره انگيزه‌تان، شنيدن داستان‌هاي موفقيت ديگران است كه مغز شما را وادار به تفكر مي‌كند. البته ممكن است فكر كنيد مثلا خواندن داستان كسي كه موفق شده است ۳۰ كيلو وزن كم كند، شما را مايوس مي‌كند و حس كنيد آدم بي‌عرضه‌اي هستيد كه نتوانسته‌ايد حتي ۵ كيلو وزن كم كنيد؛ اما اگر حتي فرض كنيم اين حرف‌تان درست باشد، بايد احساسات منفي را از خودتان دور كنيد و عزم‌تان را جزم كنيد. مي‌توانيد حتي از همين افراد كمك بگيريد. اتفاقا همين‌طور داستان‌ها مي‌تواند براي پيشرفت ترغيب‌تان كند و از بي‌تفاوتي نجات‌تان دهند.

 

 

يك هدف داشته باشيد‎

 

به خودتان جايزه بدهيد 

بياييد صادق باشيم؛ اينكه سريع‌تر به نتيجه برسيم واقعا كافي نيست. سال‌ها طول مي‌كشد تا از يك كسب‌وكار پول خوب به‌دست آوريد. ماه‌ها طول مي‌كشد تا به وزن دلخواه‌تان برسيد و ممكن است خيلي طول بكشد تا واقعا به احساس خوشحالي در زندگي‌مان برسيم. اما چيزي كه درباره‌اش حرف مي‌زنيم، احساس رضايت و خشنودي فوري است. پس مي‌توانيم اين راهكار را استفاده كنيم: خودمان به خودمان پاداش بدهيم.حتما نبايد فقط وقتي به هدف بزرگي مي‌رسيد به خودتان پاداش بدهيد (حواس‌تان باشد جايزه مبهوت‌تان نكند، در هر صورت بايد تا آخرش برويد) نقاط هدف تعيين كنيد و به هركدام كه رسيديد به خودتان جايزه بدهيد. ۲ كيلو وزن كم كرديد؟ عالي است! به خودتان يك جايزه بدهيد، اين به شما انگيزه مي‌دهد چند كيلوي ديگر هم كم كنيد. در امتحان بهترين رتبه را به‌دست آورديد؟ خيلي خوب است! خودتان را به يك شام عالي دعوت كنيد. نيمه اول كتاب‌تان را تمام كرده‌ايد؟ شگفت‌انگيز است! جايزه‌اش اين است كه بيرون برويد و خريد كنيد.

 

گام دوم: اعتماد به نفس‌تان را بالا ببريد

 

نيمه‌ پر ليوان را ببينيد 

مهم‌ترين چيزي كه بايد در اين بخش به آن توجه كنيد اين است: بدانيد چه چيزي نداريد و مي‌خواهيد به‌دستش بياوريد. واقع‌بين باشد و نواقص يا نداشته‌هايتان را بپذيريد. آن‌وقت است كه مي‌دانيد چه مي‌خواهيد و مي‌توانيد به‌ آنها فكر كنيد. قبول دارم كه اين مي‌تواند آغاز يك موج منفي باشد، خب بالاخره ياد نداشته‌هايتان مي‌افتيد! ممكن است شروع كنيد به دلسوزي كردن براي خودتان، بي‌علاقه شويد، انگيزه‌تان را از دست بدهيد و ديگر سمت چيزي نرويد. چاره‌اي نيست، البته راه‌حل دارد.۱۰ مورد از داشته‌هايتان و آنچه كه داريد و براي‌شان سپاسگزاريد، ليست كنيد.

 

اين كار را هر روز انجام دهيد (تازه، هر چقدر بيشتر فكر كنيد مي‌فهميد چيزهاي بيشتري داريد) روي آنچه كه داريد تمركز كنيد، هرچيزي كه ساخته‌ايد و خودتان به‌دست آورده‌ايد. همه اينها به افزايش اعتماد به نفس شما كمك ‌مي‌كند. اگر نگرشتان مثبت باشد با خودتان مي‌گوييد «من مي‌تونم انجامش بدم». اگر به دستاوردهاي گذشته‌تان نگاه كنيد مي‌بينيد كه واقعا مي‌توانيد. بنابراين انگيزه پيدا مي‌كنيد و رسيدن به هدف‌تان آسان‌تر مي‌شود.

 

راهش را پيدا كنيد 

اگر از تمام چيزي كه مي‌خواهيد تا شما را به هدف‌تان برساند سر در بياوريد، مي‌توانيد به اندازه يك متخصص به خودتان مطمئن باشيد. «دانش» ذهن شما را آرام مي‌كند و نگراني را از شما دور مي‌كند. اگر بدانيد مسيرتان چيست و چگونه بايد آن را طي كنيد، افكار منفي دور مي‌شوند، اعتماد به نفس‌تان بالا مي‌رود و نگرشي تازه پيدا خواهيد كرد.

 

از كم شروع كنيد 

اگر ليستي از اهداف يا كارها داريد به نفعتان است كه از كوچك‌ترين‌شان شروع كنيد وقتي آن را به نتيجه برسانيد، انگيزه لازم براي كار بعدي خود به خود ايجاد شده است. دستاورد واقعي مثل اين مي‌ماند كه نصف راه را رفته باشيد.

 

تجسم كنيد 

 

بازاريابي عصبي  | بهترين روانشناس كودك | رازهاي ثروتمندي  | آموزش تكنيك هاي فروش | 

 

هر روز چند دقيقه بنشينيد و تجسم كنيد كه هدف‌تان را به‌دست آورده‌ايد. تمام مراحل را تجسم كنيد؛ اهداف‌تان، نحوه انجام دادن‌شان، دستيابي به آنها و هر چيز خوب ديگري كه به آنها مربوط است. حسي كه داريد شبيه چيست؟ بعد از چند دقيقه بلند شويد. چه حسي داريد؟از تمام حواس‌تان كمك بگيريد. چه مزه‌اي و چه بويي حس مي‌كنيد؟ چه صدايي مي‌شنويد؟ چه چيزهايي مي‌بينيد؟ چه چيز زندگي را بعد از رسيدن به هدف‌تان دوست داريد؟ كدام صفت‌ها براي توصيف اين زندگي مناسب هستند؟ كار كردن روي كدام موارد و جزئيات، هدف‌تان را شفاف‌تر و دست‌يافتني‌تر مي‌كند؟ كجا هستيد؟ در چه مرحله‌اي؟ چه مي‌كنيد؟ چطور به نظر مي‌رسيد؟ تمام اينها را تصور كنيد و در ذهن‌تان مرور كنيد. حالا چه حسي داريد؟ انگيزه يعني همين!زندگي كوتاه است. امروز را آن‌طور كه هست درك كنيد و كارهايي را كه مي‌خواهيد، انجام دهيد. بجنبيد و تنبلي نكنيد! فردا هم كارهاي ديگري براي انجام دادن وجود دارد.

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۰۲:۱۱ توسط:مدير سايت موضوع: